¦l±sk Wydawnictwo Naukowe - Księgarnia internetowa.
strona główna
ul. Juliusza Ligonia 7
40-036 Katowice
tel. (0048) 32 258 07 56
tel. (0048) 32 258 19 13
tel. (0048) 32 258 19 72
Wpisz słowo lub frazę:  szukaj
O Wydawnictwie
Zapowiedzi
Nowo¶ci wydawnicze
Archiwum wydawnicze
Punkty sprzedaży
Informacje dla autorów
Informacje dla księgarzy
Pomoc zwi±zana z zamawianiem
Przyjaciele
Kontakt
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowo¶ciach, zapisz się na listę:

Imię i nazwisko: 
E-mail: 

   KARTA POZYCJI


CENA
 30.00 zł

zamów
DZIAŁ:
Nauki Techniczne

AUTOR:
Czesław Zaj±c

Miernictwo górnicze

Ksi±żka stanowi pomoc dydaktyczn± przeznaczon± głównie dla uczniów techników kształc±cych się w zawodzie technik górnictwa podziemnego. Znajduj± się w niej treci z zakresu miernictwa górniczego przewidziane w podstawie programowej dla tego zawodu.
W pracy opisano kolejno następuj±ce zagadnienia: historię rozwoju geodezji, podstawy prawne miernictwa górniczego, sposoby prowadzenia podstawowych pomiarów geodezyjnych na powierzchni i pod ziemi± kopalni z wykorzystaniem tradycyjnego oraz nowoczesnego sprzętu geodezyjnego, pomiary orientacyjne kopalń, prace geodezyjne przy prowadzeniu wyrobisk na zbicie, zdjęcia geologiczne, sposoby obliczania powierzchni i objętoci oraz podstawowe wiadomoci dotycz±ce map numerycznych w geodezji górniczej. Powyższe zagadnienia ilustruj± fotografie i rysunki ułatwiaj±ce zrozumienie poszczególnych tematów. Do ksi±żki doł±czono wybrane znaki umowne stosowane na mapach górniczych


ISBN 978-83-7164-731-4
230x160 mm, s. 176, 2012

SPIS TRE¦CI


[ Poleć znajomym tę pozycję ]


twój koszyk
w dół w górę

w dół w górę

w dół w górę

  www.slaskwn.com.pl Poniedziałek, 22 stycznia 2018 roku