Choroba jako literatura

35,00 zł
0

Studia maladyczne

Ponowoczesny namysł nad chorobą sytuuje się na przecięciu różnych metodologii i inspiracji badawczych, co powoduje, że definiowanie dyskursu maladycznego jest przedsięwzięciem problematycznym. Bogactwo sugestii płynących z odmiennych przestrzeni (literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, socjologia medycyny, bioetyka, filozofia — by wymienić tylko najważniejsze) stawia obecnie badacza raczej przed kwestia nadmiaru literatury przedmiotu, niż jej braku. Kilkanaście lat temu, kiedy zaczynałam badania nad chorobą, sytuacja była diametralnie inna i wymuszała pytanie, dlaczego choroba — w odróżnieniu od starości i śmierci — nie została obłaskawiona w podobnym stopniu co one. Okazuje się teraz, że choroba czekała tylko, jakby w uśpieniu, na swój moment, na rodzaj „zwrotu maladycznego” czy wybuch szczególnego rodzaju epidemii, co w ostatnich latach z pewnością obserwujemy. To wzmożone zainteresowanie byłoby jednak — podkreślę raz jeszcze — wielokierunkowe i niesystemowe.

Dyskurs maladyczny wydaje mi się niezwykle gościnny, ale i fragmentaryczny, niekompletny, daleki od wizji „dzieła totalnego”.

Ze Wstępu

 

Kategoria:

Autor: Monika Ładoń

ISBN   978-83-7164-525-9
Wymiary 170x230 mm
Liczba stron  292
Rok wydania  2019

CHOROBA JAKO LITERATURA. ROZWAŻANIA WSTĘPNE

Wokół Susan Sontag. Czy metafora może zabić?

Zdrowie i choroba. Lektury i inspiracje

 

GRUŹLICA

Jedzenie i głód. Zamieranie głosu gruźlika

Sanatoryjne ucztowanie

Muzyka trawionego ciała

Skarb z gruźliczej pieczary”. Dziennik z łoża śmierci Williama Soutara

Przygody ciała

Stan znużenia

Osobne pokoje. Soutar — Salis

Gruźlica jako stylizacja. Hotel de Dream Edmunda White’a

Pochwała literackości .

Gruźlicze sny (o potędze)

Od gruźlicy do AIDS

 

NOWOTWÓR

Kobiecość w lustrze nowotworu.

O zapiskach chorobowych Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Na psa urok

Pieśń (dla) macicy

Rozpad ciała, rozpad pisma

Moje życie utajone to — rak”.

Doświadczenie choroby w Dziennikach Anny Kowalskiej

Ściana choroby

Na fałszywych papierach

Lektura w chorobie. Krystyny Kofty Lewa, wspomnienie prawej

Lektury i czas

Żałoba po piersi

Onkocelebrytka

 

ZAWAŁ

Rana w sercu”. O zawałowych esejach Jana Kotta

Narząd i symbol

Między chorobami

Od bólu do orgazmu

Po-zawale

Próg śmierci

Pół-cmentarna tabliczka”. Wokół Zawału Mirona Białoszewskiego

Karta chorób

Zawałowy czyściec

Szpitalne peregrynacje

Od „raportu o zdrowieniu” do „raportu o zdychaniu”

Zawał jako przymiarka”. Listy do Eumenid Mirona Białoszewskiego

Wobec gatunku(ów)

Ciało w szpitalu

Sercowisko

 

ZDROWIE CZY CHOROBA?

NA MARGINESACH KLASYFIKACJI CHORÓB

Pismo kliniczne” Marii Dąbrowskiej

W pułapce ciała

Dom i lecznica

Pismo choroby

Pacjentka — diagnosta. O jednym wątku korespondencji Marii Dąbrowskiej

i Jerzego Stempowskiego

Lekarz i farmaceuta

Strategie chorowania

Być kronikarzem własnego zaniku”. Lektura dzienników Jerzego Pilcha

Maski ciała

„Motyw choroby”

Przeciw chaosowi