Czerwona katorga 1923-1932

23,00 zł
0

Ponownie w sprzedaży po 22 stycznia

Po raz pierwszy zetknąłem się z relacją Julii Nikołajewnej Danzas o jej więziennej i łagrowej poniewierce pisząc o Kanale Białomorskim; jest ona jedną z bohaterek mojej książki – poświęciłem jej rozdział Dama o greckim profilu. Ponieważ z tamtego czasu zostały mi zrobione na własny użytek tłumaczenia fragmentów Czerwonej katorgi – uznałem, że wspomnienia te powinny być szerzej udostępnione. Przełożyłem zatem ich całość, korzystając z rosyjskiej wersji dzieła (jego oryginał został wydany po francusku). Niemałą zachętą i pomocą był dla mnie surowy styl autorskiej narracji oraz jej niczym niezmącona prostota. Czerwona katorga jest zapisem dziesięciu lat z życia Julii Danzas. Spójrzmy więc w przeszłość i podążajmy jej duktem: zdanie za zdaniem, krok za krokiem, rok za rokiem…

Oddaleni niemal sto lat od opisywanych wydarzeń, patrzymy na aresztowanie autorki jesienią 1923 roku, na przewiezienie jej do więzienia w Moskwie, pełną udręczeń wywózkę na Sybir, długi pobyt w tiurmie w Irkucku, przejazd z powrotem przez cały kraj i osadzenie w łagrze na Wyspach Sołowieckich, więźniarskie przeżycia na skrawku ziemi otoczonym wodami Morza Białego, i potem na pobyt w Miedwieżjej Gorze w Karelii. Odczytanie dołączonych do wydania kilku listów Julii Danzas do Maksyma Gorkiego i Jekatieriny Pieszkowej zobrazuje więzienną rzeczywistość Rosji lat 20. i 30. XX wieku lepiej niż niejeden tom uczonej rozprawy sowietologicznej.

Ze Wstępu

 

Kategoria:

Autor: Julia Danzas (tłumaczenie i opracowanie: Marian Sworzeń)

ISBN   978-83-8183-004-1
Wymiary 125x205 mm
Liczba stron  92
Rok wydania 2019

Wstęp

Aresztowanie

WIĘZIENIA MOSKIEWSKIE

Z Piotrogrodu do Moskwy. Więzienie kobiece.

Od Łubianki do Butyrek

 

W ETAPIE

Więzienia przejściowe. Wagony dla

więźniów. Rewizje. Przybycie do Irkucka

 

IRKUCK

Więzienie dla kobiet. W celi. W oczekiwaniu

na śmierć. Cynga. Wyjazd na Sołowki

 

SOŁOWKI

I

Organizacja i reżim w łagrze. Filia piekła.

Siekierka. Sprzedaż więźniów.

O duchowieństwie

II

Katorga dla kobiet. Ludzka zbieranina

i rozwiązłość. Apel. Masowa egzekucja.

Rozdział do robót

III

Lazaret obozowy. Kolonia dla młodzieży.

„Polityczne”. Paskudna jak zawsze

ludzka zbieranina

IV

Odpowiedzialność GPU. Urzędowa

inspekcja i jej wyniki. Epidemia dezynterii.

Sytuacja kobiet. Nieustanna demoralizacja

Kanał Białomorsko-Bałtycki

Obóz. W namiocie przy

trzydziestostopniowym mrozie.

Łgarstwo warte 300 000 ludzkich istnień

 

OSWOBODZENIE

ANEKS

LISTY J. N. DANZAS DO PCzK

Z IRKUCKIEGO IZOLATORA

LISTY J. N. DANZAS

KALENDARIUM

WYBRANA BIBLIOGRAFIA

SŁOWNICZEK TERMINÓW ROSYJSKICH