Dzieje Bogucic w kronice szkoły 1865-1975

30,00 zł
0

Publikacja „Dzieje Bogucic w kronice szkoły” zawiera obraz zarówno w formie pisemnej, jak i ilustracyjnej kroniki bogucickiej szkoły, pisanej przez nauczycieli od 1865 do 1975 roku. Jest to zatem księga równolatka miasta Katowice.

Całość kroniki stanowi bogaty materiał zawierający dane historyczne dotyczące historii Bogucic, Katowic, Załęża i Małej Dąbrówki, a zwłaszcza początków szkolnictwa w tychże dzielnicach współczesnych Katowic.

Z kroniki wyłania się żywy obraz burzliwych czasów jej pisania. Jest to również w jakimś sensie opis dziejów Bogucic tamtego okresu. Zawiera suche, obiektywne fakty dotyczące bezpośrednio życia szkoły, ale też często subiektywne komentarze do zdarzeń zachodzących w szkole i poza nią w tamtych czasach. A było tych zdarzeń niezwykle dużo: wysiłki przekształcenia Śląska polsko-czesko-austriackiego w Śląsk prusko-niemiecki – o czym wyraźnie piszą autorzy kroniki, zwracając uwagę np. na powszechność rodzimego języka wśród mieszkańców Bogucic i trudności z jego ograniczeniem; kronika to czasy powstania Cesarstwa Niemieckiego i jego upadku, dwóch wielkich wojen i wreszcie przecież trzech powstań śląskich oraz przyłączenia części Górnego Śląska do odrodzonego Państwa Polskiego. Czasy kroniki to okres autonomicznego województwa śląskiego, ale także okrutnej drugiej wojny światowej oraz trzydziestolecia 1945–1975, który to rok kończy zapisy kroniki.

Szkoła, której kronikę przekazujemy Czytelnikom, wychowała wielu wspaniałych Ślązaków, którzy swoje życie poświęcili swojej małej ojczyźnie, przynosząc jej uznanie i dumę. Wszyscy oni zawsze dumnie mówili o swojej szkole i swojej małej ojczyźnie.

 

Kategoria:

Autor: Zygfryd Nowak (red.)

ISBN   978-83-7164-910-3 
Wymiary  160x235 mm 
Liczba stron  372 
Rok wydania  2016  

Zygfryd Nowak: Wprowadzenie

 

Tom 1. 1865–1922 (niemieckie zapisy kroniki)

 

Tom 2. 1922–1939 (polskie zapisy kroniki)

 

Tom 3. 1939 (niemiecki zapis kroniki)

 

Tom 4. 1945–1975 (polskie zapisy kroniki)

 

Komentarz Roberta Borowego do tłumaczenia kroniki

 

Zakończenie czy cdn.?

 

Klub Kapitału Śląskiego - „25 lat dla siebie i innych”