WYPRZEDAŻ

Dzielny kosynier i piękna Polka Powstanie listopadowe w poezji niemieckiej

20,00 zł 29,00 zł
0

Powstanie listopadowe w poezji niemieckiej

Oczywisty jest powód, dla którego badacze polscy zajmowali się w przeszłości Polenlieder: wszak mieli do czynienia z głosami przyjaciół. Konstatacja ta wyjaśnia nam poniekąd inną osobliwość zjawiska, mianowicie brak zainteresowania dla głosów politycznych przeciwników Polski. Stosunek niechęci, badaczy polskich do wierszy przeciwników politycznych powstania listopadowego, próbował przełamać Stanisław Leonhard, wybitny znawca przedmiotu, autor dwutomowego zbioru niemieckich pieśni o Polsce. Swoją decyzję wprowadzenia do zbioru Polenlieder wierszy zwanych „wrogimi” (polenfeindliche Gedichte), uzasadniał Leonhard względami obiektywizmu politycznego.

/z Uwag wstępnych/

Kategoria:

Autor: Roguski Piotr

ISBN   978-83-7164-403-5
Wymiary  210x200 mm
Liczba stron 252
Rok wydania  2004

Do niniejszego wydania

Uwagi wstępne

Rozdział pierwszy. Polenlieder – zarys problematyki

1. Polenlied 1981/1982

2. Lacrimae Christi, czyli Polenlieder 1831–1834

3. Pomnik wdzięczności

Rozdział drugi. Russenlieder: „O co ten krzyk, trybuni ludu?”

(argumenty przeciwników Polski)

1. Do oszczerców Rosji

2. Katylinarki, albo cztery wiersze liryczne” przeciwko powstaniu Polaków

(Friedrich August von Stägemann)

3. Nowe pruskie pieśni wojenne, czyli „cztery wiersze liryczne” przeciwko

Polakom na tułactwie (Friedrich August von Stägemann)

4. „Niemcy! Chcecie nas lżyć? Dlaczego?”

Rozdział trzeci. Powstanie czy rebelia? Cnota czy występek?

(argumenty przyjaciół Polski)

1. Dulce et decorum est pro patria mori

2. Bóg jest z wami

Spis rzeczy

3. Metaforyka wolności

4. Testament umierających Polaków

5. Kołysanka polskiej matki

6. Piękna Polka

Rozdział czwarty. Melodie polskie

1. Noch ist Polen nicht verloren

2. Noch ist Deutschland nicht verloren

3. Der dritte Mai

4. Der Polen Mai

Rozdział piąty. Polenlieder i ich autorzy

1. August von Platen

2. Nikolaus Lenau

3. Julius Mosen

4. Ernst Ortlepp

5. Harro Paul Harring

6. Gotthilf August von Maltitz

7. Moritz Veit

8. Karl von Holtei

9. Philipp Schlinck

10. Friedrich Wilhelm Rogge

11. Schwäbischer Dichterkreis

12. Auswahl von Polenliedern

13. Harfenklänge

Rozdział szósty. Przeszłość i teraźniejszość wierszy o Polsce

1. Polenlieder po roku 1834

2. Polenlieder okresu 1914–1918

3. Poetyckie obrazy Polski

Aneks

I. Gotthilf August von Maltitz

Ode an die Jugend

II. Gustav Pfizer

Denkmal für Julius Malachowski

III. Ludwig Wittig

Zwei Eichen

Thaddäus Reytan

Der Kosciuszkohügel

Verdienst und Treue

Der Schwur des Sandboten

IV. August Friedrich von Stägemann

Vier lyrische Gedichte zur Erinnerung an das Jahr 1832

Wykaz ważniejszych pozycji bibliograficznych

Zusammenfassung

Indeks osób