Górnośląskie Miejsca Pamięci

31,00 zł
0

Prezentowana tu galeria miejsc pamięci nie jest rodzajem przewodnika turystycznego po Górnym Śląsku, refleksji na temat historii regionu, czy przypadkowym zbiorem wydarzeń. Stanowi próbę rekonstrukcji kulturowych artefaktów leżących u podstaw tożsamości społeczności autochtonicznej. Twórcą pojęcia miejsc pamięci (lieux de mémoire) jest francuski historyk Pierre Nora. To on jako pierwszy podjął się próby rozszyfrowania znaczenia obiektów, które spełniają w pamięci rolę symboli. Przy czym miejsc pamięci nie rozumiemy tutaj tylko w kategoriach geograficznych. Mogą nimi być również ludzie, wydarzenia, czy nawet przedmioty. Miejsca pamięci wchodzą ze sobą w skomplikowane relacje i w różny sposób wzajemnie się rekonfigurują. Występują w różnych kontekstach i nabierają w nich odmiennych znaczeń.

[Ze Wstępu]
 

Kategoria:

Autor: Sebasian Fukus

ISBN   978-83-8183-084-3
Wymiary  210x297 mm
Liczba stron  221
Rok wydania  2021

Wstęp

Einführung

 

Góra św. Anny. Nowe Jeruzalem

Annaberg. Das neue Jerusalem.

 

Św. Jadwiga Śląska. Marzenia o polskiej koronie z pługiem w tle

Heilige Hedwig. Die Träume von der polnischen Krone mit dem Pflug im Hintergrund.

 

Czasy Habsburgów. Przegrana szansa dziejowa

Die habsburgische Zeit. Die große historische Chance wurde vertan.

 

Głogówek – miasto niechciane

Oberglogau. Eine Stadt, die keiner will.

 

Joseph von Eichendorff. Bard ziemi rodzinnej

Josef von Eichendorff, der Dichter der Vertriebenen.

 

Drewniane figury słuchały cierpliwie.

Powstanie śląskie z 1811 roku.

Die hölzernen Figuren haben geduldig zugehört.

Der schlesische Aufstand von 1811.

 

Bogacili się inni. Rewolucja przemysłowa w XIX wieku

Reich wurden die Anderen. Die industrielle Revolution im XIX. Jahrhundert.

 

Gniew za czasy pogardy był wielki

Der Zorn für die Zeiten der Erniedrigung war groß.

 

Wojciech Korfanty – postać tragiczna

Wojciech Korfanty. Eine tragische Gestalt.

 

Utracone tradycje. Żydzi na Górnym Śląsku

Verlorene Hoffnungen. Die Juden in Oberschlesien.

 

Hans Lukaschek, obrońca pokrzywdzonych

Hans Lukaschek, der Beschützer der Geächteten.

 

Trawniki płaczu. Komunistyczne obozy dla autochtonów

Weinender Rasen. Kommunistische Lager für Autochthone.

 

Tytan pojednania – Arcybiskup Alfons Nossol

Ein Titan der Versöhnung. Erzbischof Alfons Nossol.

 

Bibliografia

Bibliographie

 

Źródła fotografii