Śląsk Wydawnictwo Naukowe - Księgarnia internetowa.
strona główna
ul. Juliusza Ligonia 7
40-036 Katowice
tel. (0048) 32 258 07 56
tel. (0048) 32 258 19 13
tel. (0048) 32 258 19 72
Wpisz słowo lub frazę:  szukaj
O Wydawnictwie
Zapowiedzi
Nowości wydawnicze
Archiwum wydawnicze
Punkty sprzedaży
Informacje dla autorów
Informacje dla księgarzy
Pomoc związana z zamawianiem
Przyjaciele
Kontakt
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, zapisz się na listę:

Imię i nazwisko: 
E-mail: 

   KARTA POZYCJI - SPIS TREŚCI

POZYCJA

Jerzy Honysz

Górnictwo, tom 1

SPIS TREŚCI

1. Wiadomości o górnictwie

1.1. Cel i podział górnictwa

1.2. Zarys historii górnictwa polskiego

1.3. Stan górniczy i jego tradycje

 

2. Podstawowe wiadomości z geologii

2.1. Ziemia i Układ Słoneczny

2.2. Budowa Ziemi       

2.3. Ruchy skorupy ziemskiej

2.4. Ułożenie warstw w skorupie ziemskiej

2.5. Krążenie wody w przyrodzie. Wody podziemne

2.6. Działalność powietrza i wód powierzchniowych

2.7. Działalność lodowców

 

3. Podstawowe wiadomości z mineralogii

3.1. Pojęcie minerałów i kryształów

3.2. Powstanie minerałów

3.3. Właściwości fizyczne minerałów

3.4. Systematyka i opis minerałów

 

4. Podstawowe wiadomości z petrografii

4.1. Pojęcie skał i ich budowa

4.2. Powstanie skał i ich podział

4.3. Skały magmowe

4.4. Skały osadowe      

4.5. Skały metamorficzne

4.6. Węgle kopalne       

4.7. Grupa bituminów

4.8. Wiek geologiczny skał

 

5. Złoża kopalin użytecznych i ich występowanie w Polsce

5.1. Pojęcie złoża kopaliny użytecznej

5.2. Podział złóż kopalin użytecznych

5.3. Pokładowe złoża węgla kamiennego

5.4. Zaburzenia w zaleganiu pokładów

5.5. Płaszczyzny najmniejszej wytrzymałości w złożu

5.6. Złoża kopalin użytecznych w Polsce

 

6. Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż

6.1. Cele i sposoby poszukiwań złóż kopalin użytecznych

6.2. Poszukiwania geologiczne i geofizyczne

6.3. Górnicze roboty poszukiwawcze

6.4. Przekroje geologiczne i mapy górnicze

6.5. Zasady obliczania zasobów kopaliny w złożu

6.6. Dokumentacja geologiczna złoża

6.7. Obszar górniczy

 

7. Zasady założenia kopalni

7.1. Warunki geologiczne i gospodarcze założenia kopalni

7.2. Granice obszaru górniczego

7.3. Czynniki wpływające na określenie wielkości i czasu istnienia kopalni

7.4. Usytuowanie zakładu górniczego i szybu wydobywczego

7.5. Dokumentacja budowy nowych kopalń

 

8. Charakterystyka i podział wyrobisk górniczych

8.1. Pojęcie wyrobiska górniczego

8.2. Podział wyrobisk górniczych

8.3. Wyrobiska udostępniające

8.4. Wyrobiska przygotowawcze

8.5. Wyrobiska wybierkowe

 

9. Mechanika górotworu

9.1. Pojęcie i zadania mechaniki górotworu

9.2. Właściwości fizyczne i mechaniczne skał

9.3. Stan naprężeń w górotworze nienaruszonym

9.4. Ciśnienie w wyrobiskach korytarzowych

9.5. Ciśnienie w wyrobiskach wybierkowych

9.6. Wpływ podzielności skał na usytuowanie wyrobisk górniczych

 

10. Obudowa wyrobisk górniczych

10.1. Zadania i znaczenie obudowy wyrobisk górniczych

10.2. Materiały stosowane do obudowy wyrobisk górniczych

10.3. Podstawowe pojęcia i podział obudowy górniczej

10.4. Obudowa podporowa

10.5. Obudowa kotwowa

10.6. Obudowa kotwowo-podporowa

10.7. Obudowa połączeń wyrobisk korytarzowych

 

11. Urabianie skał

11.1. Pojęcie urabiania i urabialności skał

11.2. Klasyfikacja skał ze względu na urabialność

11.3. Sposoby urabiania skał

11.4. Urabianie ręczne skał

11.5. Urabianie mechaniczne skał

11.6. Urabianie skał za pomocą materiałów wybuchowych

 

12. Transport kopalniany

12.1. Pojęcie transportu kopalnianego

12.2. Podział transportu kopalni

12.3. Odstawa urobku

12.4. Przewóz

12.5. Ciągnienie szybami

12.6. Transport hydrauliczny

 

13. Udostępnienie złoża i wykonywanie wyrobisk udostępniających

13.1. Ogólne zasady udostępnienia złoża

13.2. Sposoby udostępnienia złoża

13.3. Głębienie i pogłębianie szybów

13.4. Wykonywanie podszybia

13.5. Ustalenie kształtów i wymiarów przekroju poprzecznego przecznic oraz przekopów kierunkowych

13.6. Drążenie poziomych wyrobisk korytarzowych w kamieniu

13.7. Drążenie pochyłych wyrobisk korytarzowych w kamieniu

 

14. Drążenie wyrobisk przygotowawczych

14.1. Roboty przygotowawcze w pokładach węglowych

14.2. Drążenie poziomych wyrobisk korytarzowych w węglu

14.3. Drążenie poziomych wyrobisk korytarzowych węglowo-kamiennych

14.4. Drążenie nachylonych wyrobisk korytarzowych węglowych i węglowo-kamiennych

14.5. Drążenie wyrobisk korytarzowych w górotworze niezwięzłym lub przez zroby i zawały

 

15. Utrzymanie i przebudowa wyrobisk korytarzowych

15.1. Zasady utrzymania wyrobisk

15.2. Wzmacnianie obudowy wyrobisk korytarzowychPOWRÓTtwój koszyk
w dół w górę

w dół w górę

w dół w górę

  www.slaskwn.com.pl Poniedziałek, 22 stycznia 2018 roku