Śląsk Wydawnictwo Naukowe - Księgarnia internetowa.
strona główna
ul. Juliusza Ligonia 7
40-036 Katowice
tel. (0048) 32 258 07 56
tel. (0048) 32 258 19 13
tel. (0048) 32 258 19 72
Wpisz słowo lub frazę:  szukaj
O Wydawnictwie
Zapowiedzi
Nowości wydawnicze
Archiwum wydawnicze
Punkty sprzedaży
Informacje dla autorów
Informacje dla księgarzy
Pomoc związana z zamawianiem
Przyjaciele
Kontakt
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, zapisz się na listę:

Imię i nazwisko: 
E-mail: 

   KARTA POZYCJI - SPIS TREŚCI

POZYCJA

Jerzy Honysz

Górnictwo, tom 2

SPIS TREŚCI

1. Eksploatacja podziemna złóż węglowych
1.1. Pojęcie eksploatacji górniczej i wybierania
1.2. Ogólne zasady eksploatacji złóż węglowych
1.3. Klasyfikacja skał stropowych i spągowych
1.4. Sposoby kierowania stropem
1.5. Podział systemów wybierania pokładów węglowych
1.6. Wybór systemu wybierania
1.7. Ścianowe systemy wybierania
1.8. Systemy wybierania ubierkowo-filarowe
1.9. Systemy wybierania zabierkowe
1.10. Systemy wybierania komorowe
1.11. Systemy wybierania pośrednieubierkowo-zabierkowe
1.12. Wybieranie pokładów grubych warstwami
1.13. Eksploatacja złóż węglowych metodą podziemnego zgazowania
 
2. Eksploatacja w warunkach zagrożeń
2.1. Wybieranie pokładów pod obiektami chronionymi
2.2. Wybieranie pokładów w warunkach zagrożenia metanowego
2.3. Wybieranie pokładów skłonnych do samozapalenia
2.4. Wybieranie pokładów w warunkach zagrożenia tąpaniami
2.5. Wybieranie pokładów w warunkach zagrożenia wodnego
2.6. Wybieranie pokładów zagrożonych wyrzutami gazów i skał
2.7. Zasady postępowania przy zagrożeniu wybuchem pyłu węglowego
 
3. Podziemna eksploatacja złóż rud i soli
3.1. Klasyfikacja systemów eksploatacji rud
3.2. Systemy eksploatacji rud miedzi
3.4. Systemy eksploatacji rud żelaza
3.5. Systemy eksploatacji złóż soli
 
4. Podsadzanie wyrobisk
4.1. Podsadzanie wyrobisk i jego znaczenie w eksploatacji złoża
4.2. Podsadzka hydrauliczna
4.3. Podsadzka sucha
4.4. Doszczelnianie zrobów
 
5. Wpływ eksploatacji złoża na zachowanie się górotworu i powierzchni
5.1. Zachowanie się górotworu w czasie eksploatacji złoża
5.2. Niecka osiadania, jej kształt i zasięg
5.3. Deformacje nieciągłe powierzchni ziemi
5.4. Możliwości zmniejszenia wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię ziemi
5.5. Filary ochronne i oporowe
5.6. Usuwanie szkód górniczych i ochrona środowiska naturalnego
 
6. Przewietrzanie kopalń
6.1. Cel i znaczenie przewietrzania kopalń
6.2. Powietrze kopalniane
6.3. Klimatyczne warunki pracy w kopalni
6.4. Przepływ powietrza w kopalni
6.5. Możliwości poprawy warunków klimatycznych w kopalni
 
7. Zagrożenie metanowe
7.1. Ogólne wiadomości o zapalności i wybuchowości metanu
7.2. Wydzielanie się metanu w kopalniach węgla
7.3. Klasyfikacja zagrożeń metanowych
7.4. Wykrywanie i pomiar metanu
7.5. Zwalczanie zagrożenia metanowego
 
8. Zagrożenie wybuchami pyłu węglowego
8.1. Wybuch pyłu węglowego
8.2. Podział pokładów pod względem zagrożenia wybuchem pyłu węglowego
8.3. Zwalczanie niebezpieczeństwa wybuchów pyłu węglowego
 
9. Pożary podziemne
9.1. Przyczyny i podział pożarów podziemnych
9.2. Wczesne wykrywanie pożarów endogenicznych
9.3. Gazy pożarowe
9.4. Przebieg pożaru
9.5. Zapobieganie pożarom podziemnym
9.6. Zachowanie się załogi w czasie pożaru
9.7. Sprzęt oczyszczający ucieczkowy
9.8. Zwalczanie pożarów
9.9. Otwieranie pól pożarowych
 
10. Odwadnianie kopalń i zagrożenie wodne
10.1. Źródła przypływu wody do kopalni
10.2. System odwadniania kopalni
10.3. Zagrożenie wodne kopalń
 
11. Zagrożenie tąpaniami
11.1. Pojęcia podstawowe
11.2. Skłonność skał do tąpań. Przyczyny tąpań
11.3. Objawy tąpań
11.4. Rodzaje tąpań
11.5. Stopnie zagrożenia tąpaniami
11.6. Ocena stanu zagrożenia tąpaniami
11.7. Zwalczanie zagrożenia tąpaniami
 
12. Zagrożenie wyrzutami gazów i skał
12.1. Pojęcia podstawowe
12.2. Przyczyny oraz przebieg wyrzutów gazów i skał
12.3. Zagrożenie wyrzutami gazów i skał
12.4. Badania możliwości występowania wyrzutów gazów i skał
12.5. Zwalczanie zagrożenia wyrzutami gazów i skał
 
13. Przeróbka mechaniczna kopalin użytecznych
13.1. Wiadomości wstępne
13.2. Podstawowe operacje przeróbcze
13.4. Przeróbka mechaniczna węgla kamiennego
13.5. Analiza techniczna i elementarna węgla
13.6. Użytkowanie węgla kamiennego
13.7. Wzbogacanie rud metali
13.8. Przeróbka mechaniczna soli i siarki


POWRÓTtwój koszyk
w dół w górę

w dół w górę

w dół w górę

  www.slaskwn.com.pl Poniedziałek, 22 stycznia 2018 roku