Katowice 1945-1950

55,00 zł
0

W 1945 roku przed Katowicami stanął nowy bilans otwarcia, wszystko należało budować od nowa. Pluralizm polityczny, tygiel społeczny i kulturowy zdominowały powojenne lata. Ton w dużym stopniu nadawali przybysze, którzy zamieszkali w centrum, tworząc enklawę różniącą się od dzielnic peryferyjnych, robotniczych, zamieszkałych przez autochtonów. Nastąpił żywiołowy rozwój bogatego, niezniszczonego miasta, co wymykało się spod kontroli władz. Po 1950 roku było to już w dużym stopniu inne miasto, ograniczono wszelkie swobody w życiu politycznym, społecznym, kulturalnym i gospodarczym. Narzucono jednak obowiązującą sztampę miasta robotniczego. Przyszło to łatwiej niż gdzie indziej, bowiem ten powojenny pluralizm tworzyli w dużym stopniu przyjezdni.

(Ze Wstępu)

Kategoria:

Autor: Zygmunt Woźniczka

ISBN   978-83-8183-001-0
Wymiary  160x235
Liczba stron  512
Rok wydania  2019

Wstęp

I. Wyzwolenie Katowic

 

II. Wygląd miasta, obszar i ludność

Wygląd miasta

Obszar i ludność

Tygiel ludnościowy

 

III. Administracja

 

IV. Życie polityczne

a) Do połowy 1945 roku

Propaganda

b) Od sierpnia 1945 do października 1947 roku

Referendum ludowe 30 czerwca 1946 roku

Wybory do Sejmu Ustawodawczego 19 I 1947

c) Od listopada 1947 do lipca 1950

Organizacje społeczno-polityczne

Organizacje młodzieżowe

 

V. Podziemie, opór społeczny i aparat represji

Opór i podziemie

Działalność

Aparat represji

Działalność

VI. Instytucje społeczno-kulturalne

Środowisko kulturalno-literackie

Prasa

Wydawcy i drukarze

Sceny teatralne i muzyczne

Kina

Radio

Ośrodki naukowe i szkolnictwo

Szkolnictwo podstawowe i średnie

Biblioteki i muzea

Sport

 

VII. Kościół i związki wyznaniowe

Kościół rzymskokatolicki

Parafia ewangelicka

Inne wyznania

Kościół Metodyczny

 

VIII. Warunki bytu

Służba zdrowia

Opieka społeczna

Zarobki

Aprowizacja i handel

Mieszkania

Przestępczość

Zakończenie

Katowice stolicą regionu przemysłowego

Przemiany narodowościowe i społeczne

Przemiany polityczne

Przemiany kulturalne

Podsumowanie

Abstrakt

Abstract

Fotografie

Skróty

Bibliografia

Indeks nazwisk