Literatura niemiecka w publicystyce Wilhelma Szewczyka

40,00 zł
0

Ze wstępu:

„Próba naszkicowania portretu Wilhelma Szewczyka jako badacza piśmiennictwa niemieckojęzycznego i kultury niemieckiej, niemcoznawcy, tłumacza i publicysty jest celem niniejszej pracy, która w założeniu ma wypełniać lukę w badaniach nad jednym z wielu obszarów jego zainteresowań literackich. Zastosowanie w analizie jego tekstów publicystycznych socjologicznego modelu pól w ujęciu Pierre’a Bourdieu pozwoliło mi określić pozycje jakie autor wielu felietonów i tekstów zajmował w polu literackim, artystycznym i odpowiedzieć na pytanie, jaki był jego habitus i jaki był jego kapitał społeczny i kulturowy.” 
 

O Autorze:

Michał Franciszek Skop germanista i literaturoznawca, adiunkt w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego, autor i współredaktor publikacji poświęconych niemieckiej literaturze XIX i XX wieku, prasie, kulturze i literaturze na Górnym Śląsku.

Kategoria:

Autor: Michał Skop

ISBN   978-83-7164-903-5 
Wymiary  160x235 mm 
Liczba stron  390  
Rok wydania  2016  

Wstęp

 

Wykaz skrótów

 

1. Literaci i władza – teoria pól Pierre’a Bourdieu

 

2. Wilhelm Szewczyk

2.1. Pierwsze próby literackie

2.2. Lata wojny i po 1945 roku

2.3. Lata pięćdziesiąte

2.4. Lata sześćdziesiąte

2.5. Lata siedemdziesiąte

2.6. Lata osiemdziesiąte

2.7. Lata dziewięćdziesiąte

 

3. W kręgu publicystyki niemcoznawczej Wilhelma Szewczyka

3.1. Artykuły i felietony

3.1.1. Co robią Niemcy

3.1.2. Zbliżenia i refleksje

3.1.3. Ifigenia w Bergen-Belsen

3.2. Eseje i szkice

3.2.1. Okulary z firmy Brauxel & Co

3.2.2. Syndrom śląski

 

4. Monografie o literaturze niemieckiej

4.1. Literatura niemiecka po wojnie

4.2. Dramaturgia niemiecka

4.3. Literatura niemiecka w XX wieku

 

5. Portrety pisarzy niemieckich

5.1. Klasycy literatury niemieckiej XX wieku

5.1.1. Prozaicy

Tomasz Mann – „Pisarz przeciwko wrzawie”

Hermann Hesse – „Mieszczanin mistykiem”

Erich Maria Remarque – „Pacyfista na wojnie”

5.1.2. Dramatopisarze

Gerhart Hauptmann – „Droga przez ciemności”

Friedrich Wolf – „Dramaturg w walce i pracy”

Bertolt Brecht – „Dole i niedole klasyka”

5.2. Pisarstwo kobiece w kręgu tradycji i nowoczesności

Lou Andreas-Salomé – „Muza i subtelna powierniczka”

Anna Seghers – „Pisarka najbliższa naszemu sercu”

Ingeborg Bachmann – „Poetka w ogniu”

5.3. Pisarze zaangażowani społecznie po 1945 roku

Heinrich Böll – „Antymilitarysta i klasyk”

Günter Grass – „W roli pisarza państwowego”

Hans Magnus Enzensberger – „Kronikarz po kolana w spienionym status quo”

Günter Wallraff – „Piszący robotnik – autor utopista”

5.4. Twórcy ze śląskim rodowodem

Arnold Zweig – „Młodość w Katowicach”

Hans Marchwitza – „Górnik i pisarz”

August Scholtis – „Sowizdrzała Podróż do Polski”

Heinz Piontek – „Objawienie poetyckiego talentu”

Horst Bienek – „Piewca Gliwic”

Janosch – „Sarkastyczny i liryczny”

 

6. Podsumowanie

 

7. Literatura przedmiotu (wybór)

 

8. Bibliografia

Wykaz skrótów

Wilhelm Szewczyk. Pseudonimy i kryptonimy

8.1. Bibliografia twórczości Wilhelma Szewczyka – publikacje o literaturze niemieckiej

8.1.1. Publikacje zwarte

8.1.2. Artykuły, felietony, szkice, eseje

8.1.3. Wstępy i przedmowy

8.1.4. Posłowia

8.1.5. Recenzje książek

8.1.6. Przekłady na język polski

8.1.6.1. Poezje

8.1.6.2. Proza

8.1.6.3. Dramat

8.1.6.4. Przekłady na język polski

8.1.6.5. Przekłady na język niemiecki

8.1.7. Inne publikacje

Wiersze Wilhelma Szewczyka

8.2. Bibliografia opracowań

Publikacje, artykuły, omówienia, noty (wybór)

8.3. Wyjazdy zagraniczne i konferencje, odczyty i wieczory autorskie

 

Indeks nazwisk

 

Zusammenfassung

 

Summary