WYPRZEDAŻ

Mistrz Teofil Ociepka

40,00 zł 50,00 zł
0

(Tytuł został przeceniony z uwagi na porysowane, lekko podniszczone obwoluty. Środek publikacji w idealnym stanie.)

 

Między władzą a prawdą

Postać Teofila Ociepki, jego twórczość i on sam jako człowiek są ukazani w szerokiej perspektywie manipulacji, w realiach i w kontekście ówczesnej Polski, to jest PRL-u, wreszcie w perspektywie rzeczywistości "implikujących perypetie życiowe mistrza Teofila, jako człowieka i twórcy". Ale to nie wszystko, mistrz Ociepka umieszczony został w kontekście szczególnej opozycji. Autor określą ją nader prosto – 'Między władzą a prawdą" (...) I oto w tak pojętej opozycji Dobra i Zła, w której Zło kieruje władzą, a Dobro jest związane z Prawdą, ukazany jest on – Ociepka (...) artysta żyjący w przestrzeni wielokulturowej, w przestrzeni o silnej identyfikacji z własną kulturą.

A zatem do owej opozycji w opisywanych realiach PRL-u należy dodać jeszcze kolejną: obca ideologia – własna kultura regionalna. Tkwi więc artysta między reżimem kłamstwa, obcości, a tym, co własne, proste, oswojone, co jest obce kłamstwu.

 

Z recenzji dr. Mariana G. Gerlicha

 

Kategoria:

Autor: Seweryn Wisłocki

ISBN    978-83-7164-609-6
Wymiary  205x275 mm
Liczba stron  304
Rok wydania  2010

Wojciech Józef Burszta,

Pasje badawcze Seweryna

Przedmowa

W obronie sacrum i... siebie

W magicznym kręgu subkultury Janowa

W surrealistycznym kręgu warszawskiej bohemy powojennej, czyli chocholi taniec na czerwonym wulkanie

Falsyfikacja Teofila Ociepki i jego malarstwa

Konteksty ideologiczno-manipulacyjne

Teofil Ociepka – postać mityczna

Pamiętnik Julii Ociepkowej – fragmenty

Pamiętnik Julii Ociepkowej. Zapis specyficzny

Realizm magiczny Teofila Ociepki. Źrodła i inspiracje

Jerzy Prokopiuk,

Wśrod książek pana Teofila. Eine Stichprobe

Zamiast posłowia

Nota biograficzna

Literatura przedmiotu. Ważniejsze pozycje

Spis ilustracji

Obrazy