O dramacie t. 1

85,00 zł
0

Od Arystotelesa do Goethego

Książka ta nie jest historią wyłącznie poetyki ani historią wyłącznie teorii dramatu. Jest przewodnikiem po dziejach rozważań teoretycznych dotyczących dramatu od Arystotelesa do Goethego. Przygotowana wysiłkiem zbiorowym, stanowi pierwszy tom źródeł do historii teorii dramatycznych z bogatym komentarzem historycznym, literackim i teatralnym oraz prezentacją autorów i ich podstawowych wypowiedzi o charakterze teoretycznego uogólnienia. [...]

Tom umownie określający zakres czasowy Od Arystotelesa do Goethego obejmuje i rozpoznaje rozległą przestrzeń kulturową. Proponowana przez nas periodyzacja dziejów teoretycznych rozważań o dramacie pokrywa się z przyjętą i stosowaną w historii kultury. Ma ona charakter jedynie formalny. Chcieliśmy uniknąć kategorii prądu i nurtu w dziejach teorii, choć niekiedy te kategorie pojawiały się jako niezbędne. Zgromadzony materiał został opracowany w dwóch częściach, Starożytność i średniowiecze oraz Czasy nowożytne. Od XVI do początków XIX wieku. Każdą z części podzielono na rozdziały. W części pierwszej są to: Grecja i Rzym, Starożytne Indie, Antyk chrześcijański i wczesne średniowiecze oraz Dojrzałe i późne średniowiecze. W części drugiej mieszczą się rozdziały: Włochy (wiek XVI, XVII i XVIII), Francja (wiek XVI, XVII i XVIII), Hiszpania (wiek XVI, XVII i XVIII), Anglia (wiek XVI, XVII i XVIII), Niemcy (wiek XVII, XVIII i początek XIX); Polska (wiek XVII, XVIII i początek XIX).

Ze Wstępu

Kategoria:

Autor: Eleonora Udalska

ISBN   978-83-7164-940-0
Wymiary 160x235 mm
Liczba stron  806
Rok wydania 2019

Przedmowa

Nota edytorska

 

C z ę ś ć p i e r w s z a

Starożytność i średniowiecze

 

R o z d z i a ł I

GRECJA I RZYM

Wstęp

Bibliografia

Arystoteles

Poetyka

Quintus Horatius Flaccus

Sztuka poetycka

Euanthius

Dramat, czyli o komedii

Donatus

O komedii

Diomedes

O tragedii i komedii

Platonios

Rożnice między gatunkami komedii

Rożnice stylow

(...)

ENCYKLOPEDIE I SŁOWNIKI ŚREDNIOWIECZNE

Hraban Maur

O Wszechświecie

Salomon

Glosy Salomona

Papias

Źrodłowe podstawy wiedzy

(...)

INSTRUKCJE DRAMATU RELIGIJNEGO

Św. Ethelwold

Prawidłowa jednomyślność zakonna

Jak należy odprawiać „Visitatio”

Honoriusz z Autun

Klejnot duszy

(...)

C z ę ś ć d r u g a

Czasy nowożytne

od XVI do początków XIX wieku

R o z d z i a ł I

WŁOCHY

Wstęp

Bibliografia

Francesco Robortello

Wyłożenie wszystkiego, co się tyczy sztuki komedii

Giambattista Giraldi Cinzio

Rozprawa, czyli list do Giulia Ponzio Ponzoniego o układaniu

komedii i tragedii

Giulio Cesare Scaliger

Poetyka w siedmiu księgach

(...)

HISZPANIA

Wstęp

Bibliografia

Bartolomé de Torres Naharro

Wstęp do „Propalladia”

Miguel de Cervantes Saavedra

Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manchy

Rozważania o komedii

Juan de la Cueva

Wzor poetycki

(...)

POLSKA

Wstęp

Bibliografia

Maciej Kazimierz Sarbiewski

Księga IX. O tragedii i komedii, czyli Seneka i Terencjusz

Wacław Rzewuski

O nauce wierszopiskiej

Ignacy Krasicki

O regułach sztuki dramatycznej

Adam Kazimierz Czartoryski

Przedmowa do „Panny na wydaniu”

(...)

Indeks nazwisk

Indeks tytułów