WYPRZEDAŻ

Piękno ołtarza i świątyni gotyckiej

20,00 zł 28,00 zł
0

(Egz. zostały przecenione z uwagi na zakurzone i porysowane okładki)

Książka przedstawia artykuły poświęcone tematowi piękna ołtarza, liturgicznie aktualnemu w każdej epoce stylowej, i piękna architektury sakralnej, ze szczególnym uwzględnieniem świątyni gotyckiej. Piękno architektury współczesnej jest tutaj omawiane w estetycznym cieniu piękna architektury gotyckiej.

Zebrane artykuły ukazały się w latach 1999–2008. Wyjątek stanowi drugi artykuł, wcześniej niepublikowany.

Pierwszy, z 1999 roku, został opublikowany w wersji francuskojęzycznej w „Polonia Sacra”, czasopiśmie Wydziału Teologicznego Wydawnictwa Naukowego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (nr 5 [49]).

Drugi, publikowany po raz pierwszy, poświęcono św. Tomaszowi z Akwinu, reprezentantowi scholastyki. W opracowaniu omówiono estetykę konstrukcji katedry gotyckiej, naukę o pięknie średniowiecznego autorytetu, człowieka nazywanego „budowniczym niewidzialnej katedry”.

Trzeci artykuł, w wersji francuskojęzycznej, zamieszczono w 2001 roku w „Zeszytach Naukowych Politechniki Śląskiej” w Gliwicach (nr 39), publikowanych przez Wydawnictwo Naukowe Politechniki Śląskiej. Czwarty i piąty, to znaczy z 2004 roku, opublikowany wówczas po polsku, oraz z 2008 roku, w języku francuskim – ukazały się tak jak pierwszy artykuł książki w „Polonia Sacra” (15 [59] i 22 [66]).

Teksty ogłoszone pierwotnie po francusku podano w książce w dwóch wersjach językowych. Dotyczy to trzech artykułów, z wkładką z autorskim materiałem ilustracyjnym.

Ze Wstępu

 

 

 

 

 


 

Kategoria:

Autor: Mirosław Bogdan

ISBN   978-83-7164-820-5
Wymiary  145x205 mm
Liczba stron  210
Rok wydania  2014 

Wprowadzenie / Introduction

 

1

Fotografie / Photographies

Piękno formy i odpowiedniości w architekturze sacrum katolickiego

La beauté de forme et de convenance en architecture du sacrum catholique

 

2

Czystość i prostota konstrukcji katedry gotyckiej a estetyka św. Tomasza z Akwinu

 

3

Fotografie / Photographies

Architektura i jej uwarunkowania dla liturgii świętej w gotyku 

Architecture avec ses conditionnements pour la liturgie sainte en gothique

 

4

Architektoniczne uwarunkowania odnowy liturgicznej we wnętrzu sakralnym po II Soborze Watykańskim w XX wieku

 

5

Fotografie / Photographies

Gotyk źródłowy a transparentność w architekturze współczesnej sacrum

Le gothique de source et la transparence en architecture contemporaine du sacrum

 

Bibliografia

 

Streszczenia / Résumés / Zusammenfassungen / Summaries