Pokolenie wygranych?

35,00 zł
0

Trzecia część badań nad sytuacją dzieci i młodzieży w procesie transformacji
 

Kategoria:

Autor: Janusz Sztumski (red.)

ISBN   978-83-7164-738-3
Wymiary  145x200 mm
Liczba stron  308
Rok wydania  2012

W mojej ocenie, najtrafniej potrzebę upowszechnienia tekstów zbioru uzasadnia Janusz Sztumski w ostatnim akapicie wstępu: Ukazane w książce problemy społeczne są na tyle ważne, że zasługują na uwagę szerszej opinii publicznej. Powinny one zaniepokoić tych ludzi, którzy kształtują politykę społeczną i ponoszą odpowiedzialność za jej realizację nie tylko „przed Bogiem i historią.

prof. zw. dr. hab. Adam Stankowski

 

Analizując prace Autorów, trudno powstrzymać się przed refleksją, że podjęli się trudnego zadania, z którego udało im się dobrze wywiązać. (...) Pokolenie wygranych? skutecznie wypełnia lukę istniejącą w literaturze przedmiotu. Autorzy zajmują się bardziej wnikliwie poszczególnymi aspektami problematyki zmian, do jakich doszło w czasie transformacji ustrojowej, wskazując na wysoką cenę płaconą przez społeczeństwo – a zwłaszcza jego ekonomicznie słabsze warstwy – za to, co wielu polityków zwykło postrzegać jednoznacznie jako „postęp” lub „sukces”. Pomimo krytycznego podejścia Autorzy są jednak dalecy od wpadania w pułapkę nazbyt jednoznacznego postrzegania procesów zachodzących w Polsce po 1989 roku. Zachowują profesjonalną powściągliwość w ocenie wydarzeń, koncentrując się na faktograficznej stronie badanych zjawisk.

prof. nadzw. PCz dr. hab. Robert Janik

Antoni Rajkiewicz

Rekomendacja 

 

Janusz Sztumski

Wstęp

 

Janusz Sztumski

Rozważania o pokoleniu jako przedmiocie podjętych badań

 

Andrzej Przymeński

Obraz struktury klasowej współczesnego społeczeństwa polskiego w świadomości studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wnioski dla teorii struktury klasowej społeczeństwa polskiego

 

Małgorzata Satoła

Rodzinna piecza zastępcza stanie się problemem społecznym?

 

Kazimiera Król

Prawo jako ważny instrument w ograniczaniu zjawiska żebractwa wśród dzieci i ich rodzin w Polsce

 

Beata Ziębińska

Tendencje w zażywaniu substancji psychoaktywnych przez młodzież

 

Bożena Zasępa

Alkohol i młodzież – próba diagnozy sytuacji w województwie śląskim na podstawie wyników badania ESPAD (edycja 2004 i 2007)

 

Bożena Kołaczek

Pomoc dzieciom pozbawionym środowiska rodzinnego – próba oceny systemu

 

Joanna Lustig

Ochrona i upowszechnianie praw dziecka oraz rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży obszarami wsparcia w Programie Operacyjnym Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009–2013. Realizacja projektów w roku 2009

 

Anna Pogorzelska

Sytuacja społeczno-ekonomiczna uczniów szkół zawodowych w niektórych powiatach województwa warmińsko-mazurskiego w świetle przeprowadzonych badań

 

Elżbieta Trafiałek, Anna Dąbrowska

Zaburzenia socjalizacyjne dorastającej młodzieży ze środowisk dysfunkcjonalnych (na przykładzie województwa świętokrzyskiego)

 

Henryk Kromołowski

Zaburzenia psychiczne wśród dzieci i młodzieży oraz ich wpływ na procesy marginalizacji i wykluczenia społecznego