Public Relations Sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce

28,00 zł
0

Nowe narzędzia i tradycyjne techniki

Oddajemy do rąk Czytelników kolejną monografię poświęconą badaniom i praktyce public relations. Artykuły zawarte w książce podejmują dalsze zagadnienia związane z tą praktyczną działalnością ujawniając fakt, że PR rozszerza zakres swojego oddziaływania, dotyczy nowych organizacji, obszarów aktywności, a także wykorzystuje środki i techniki do niedawna zarezerwowane dla innych sfer praktycznej działalności w zarządzaniu organizacjami. Kluczową cechą prezentowanej monografii jest poszukiwanie nowych rozwiązań dla praktyki PR oraz innych niż dotąd obszarów badawczych. Celem monografii jest ujawnienie różnych sposobów myślenia o public relations, a także postawienie przed badaczami i praktykami inspirujących pytań o techniki PR, zakres oddziaływania PR na różne obszary życia społeczno-gospodarczego oraz czynniki, które wpływają tak na praktykę PR, jak i wizerunek organizacji.

 

Ze Wstępu

Kategoria:

Autor: Anna Adamus-Matuszyńska (red.), Renata Maćkowska (red.)

ISBN   978-83-7164-809-0
Wymiary  155x230 mm
Liczba stron  228
Rok wydania  2013

Wstęp

 

Krystyna Wojcik: Wizerunek i reputacja – tworzenie, różnice i znaczenie pojęć w świetle literatury światowej

 

Rozdział I. Nowe narzędzia w praktyce public relations

 

Bogumiła Barańska: Indywidualny coaching jako narzędzie rozwoju osobistegonauczyciela akademickiego i jego wpływ na wizerunek uczelni

 

Paweł Kocoń: Intranet jako instrument wewnętrznego public relations

 

Marcin Młodożeniec, Marcin Tutaj: Aktywność marek w serwisie Facebook jako sposób na budowanie relacji z interesariuszami

 

Dawid Szarański: Komunikacja zewnętrzna klastrów technologicznych z wykorzystaniem ICT, na przykładach polskich i zagranicznych

 

Rozdział II. Tradycyjne techniki we współczesnej praktyce public relations

 

Iwona Błaszczak, Izabela Niziałek: Sponsoring jako instrument promocji wizerunku uczelni wyższej

 

Irena Kamińska-Radomska: Autoprezentacja jako element komunikacji rzeczywistej i pozorowanej

 

Renata Maćkowska: Rola kampanii komunikacyjnej w funkcjonowaniu samorządów lokalnych

 

Rozdział III. Wykorzystanie narzędzi public relations we współczesnej przestrzeni publicznej

 

Michał Kapias, ks. Grzegorz Polok: Działalność public relations jako antidotum na nieodpowiedzialny przekaz informacji w mediach masowych

 

Dariusz Kryszk: Public relations na rzecz profesjonalizacji Wojska Polskiego. Studium przypadku

 

Jerzy Przybysz: Kapitał społeczny w kreowaniu regionalnej tożsamości przedsiębiorstw

 

Rozdział IV. Public sector and public relations

 

Anna Adamus-Matuszyńska, Agata Austen, Aldona Frączkiewicz-Wronka: The need for public relations in the management of public sector organizations

 

Elena Benova, Michal Fabus: Social responsibility of media

 

Alena Zubalová, Michal Borza, Zuzana Korytárová: Reducing public expenditure – one of the determinants

affecting the efficiency of public sector

 

Erika Neubauerová, Katarína Hrivková: The impact of global economic and financial crisis on regional local government in the Slovak Republic

 

Noty o autorach

Bibliografia