Represje na Górnym Śląsku po 1945 roku

45,00 zł
0

Ciesząca się nieustannym zainteresowaniem czytelników książka pióra Zygmunta Woźniczki Represje na górnym Śląsku po 1945 roku doczekała się drugiego wydania. Autor porusza w publikacji pięć fundamentalnych dla tematu kwestii: złożoność problemu „wyzwolenia Górnego Śląska”, zarówno w kontekście militarnym, jak i wyzwolenia od represji; rządy sowieckich komendantur wojennych współpracujące z Niemcami i nadzorujące obozy NKWD, deportacje ludzi do łagrów i metodyczne wywózki całych fabryk; powstanie i działalność polskiego aparatu represji, zwalczanie PSL, SP, podziemia niepodległościowego, Kościoła katolickiego oraz niezależnych środowisk opiniotwórczych; obozy i więzienia, ich organizacja, a także zadania i zbrodnicze efekty ich działań; represje a życie codzienne, ich wpływ na losy mieszkańców, kwestie między innymi takie, jak wyrzucenie z mieszkania, zakaz mówienia w rodzimym języku, głód, choroby, strach o mienie i życie czy przymus pracy. Integralną częścią pracy są aneksy. Składają się na nie relacje uczestników wydarzeń oraz listy ofiar, a także materiały powstałe w strukturach administracji, urzędów bezpieczeństwa itp., tj. szeroko rozumianego aparatu represji.

Od Redakcji

Kategoria:

Autor: Zygmunt Woźniczka

ISBN   178-83-7164-799-4
Wymiary  160x235 mm
Liczba stron  496
Rok wydania  2013

Wyzwolenie Górnego Śląska

Ucieczka śląskiej ludności 

Mit wyzwolenia a rzeczywistość 

 

Sowieci na Górnym Śląsku

Komendantury Wojenne Armii Czerwone

Obozy NKWD 

Deportacje do ZSRR wiosną 1945 

Wywózki z Górnego Śląska 

Praca w ZSRR

Odgłosy deportacji

Zaniechanie wywózek

Liczba wywiezionych

Skutki deportacji

Starania o powrót

Rabunki 

 

Polski aparat terroru

Sądy 

Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym 

Prokuratury

Adwokatura

Aparat bezpieczeństwa – struktury i działalność

Powojenne aresztowania 

Walka z rewizjonizmem

Reorganizacja aparatu bezpieczeństwa

 

Obozy i więzienia 

Geneza i rodzaje obozów

Klasyfikacja obozów

Obozy jako rezerwuar niewolniczej siły roboczej 

Umowy o wynajem niewolniczej siły roboczej

Niemieccy jeńcy wojenni

Zaludnienie obozów i więzień

Charakterystyka kilku wybranych obozów

Ośrodki Pracy Więźniów i więzienia

Żołnierze – górnicy

 

Codzienność represji 

Nastroje ludności

Zakaz używania języka niemieckiego i „odniemczanie”

Wyjazdy i wysiedlenia 

Akcja wysiedleńcza

Kresowiacy 

Głód, nędza i choroby

Rabunki i gwałty

Wyzysk pracowników i przymus pracy oraz praca niewolnicza 

 

Zakończenie 

Represje sowiecki 

Działania władz polskich 

Niemiec – wrogiem 

Wysiedlenia

Tragedia Śląska 

 

Bibliografia 

Aneks