WYPRZEDAŻ

Uczta cyfrowa uczestników kongresu zwołanego do Wieży Babel w Sprawie cyfrowej nicości wiedzy

30,00 zł 55,00 zł
5
Ostatnie egzemplarze!

(Ostatnie egz. Publikacje mają zarysowane i zakurzone okładki. Środek książek w idealnym stanie).

Uczta cyfrowa Józefa Bańki jest hipertekstem, w którego „sonorystycznym” tle odmilkły słyszalnym echem poprzednie dwa duże teksty tego Autora: Krytyka rozumu cyfrowego (621 stron) oraz Batożyca, albo taniec z chłostą (402 strony), układając się w monumentalną trylogię. W tekście pierwszym wygenerowany został język dzieła, w drugim – jego specyficzna atmosfera.

Uczta cyfrowa jest dziełem szczególnym. Czytana albo od początku do końca, albo przenosząc nas od fragmentów poszczególnych mów Faustów i Anhellich, do komentarzy osób siedzących przy stoliku, spełnia naturalne pragnienie Czytelnika, który – oczekując od Autora jednolitego tekstu – dostaje w hipertekście całości dzieła paletę przeróżnych wersji podobnych, lecz innych w gruncie rzeczy utworów. Bo w hipertekście literackim, który nie istniałby bez idée fixe cyfrowej nicości wiedzy, spełniają się – opisane tu bogatym językiem akademickim, ale i własnym – autorskie wizje ogrodów o rozwidlających się ścieżkach i labiryntach wokół Wieży Babel, materializujących się w wirtualne miasto cyfrowych „cudów”. Irracjonalne opisy cyfrowego miasta i żywe dialogi książki odbierają jej szczęśliwie nużący chwilami ciężar dzieła czysto naukowego, a sama Wieża Babel jawi się jako model możliwych cyfrowych światów, gdzie przyczyny – stając się matką skutków – żyją zbyt krótko, by można było je uchwycić i sprowadzić do roli zasad. Na ten symboliczny poziom cyfrowych śladów zachowań werbalnych wynosi je nieciągły i wielolinearny sposób prezentacji tekstu, zastosowany przez Autora Uczty cyfrowej. Wieża Babel w kreacji J. Bańki to dalsza wirtualizacja świata już wirtualnego, bo par excellence cyfrowego, to autorefleksyjne odzwierciedlenie wirtualnej natury rozumu cyfrowego.

Od Redakcji

Kategoria:

Autor: Józef Bańka

ISBN  978-83-7164-934-9
Wymiary 160x235 mm
Liczba stron 618
Rok wydania 2017

– Dlaczego napisałem tę książkę?

– Krzyknij szeptem!

– Rodowód cyfrowej Wieży Babel według apokryfu Księgi Rodzaju

– Prezentacja uczestników i układ „Uczty Cyfrowej” na kongresie recentywistycznym, zwołanym do i w języku Wieży Babel w obliczu stanu klęski cyfrowej nicości wiedzy

 

TOASTY

– Toast, który do uczestników „Uczty Cyfrowej” wygłosił w języku Wieży Babel Mefistofeles, naczelny kolator scholarchatu zwanego Lucyferum

– Toast, który do uczestników „uczty cyfrowej” wygłosił w języku sprzed Wieży Babel Anioł z Ognistym Mieczem Naczelny Kolator Scholarchatu zwanego Celestium

– Słowo wstępne Mefistofelesa Naczelnego Kolatora Scholarchatu zwanego Lucyferum do uczestników „Uczty Cyfrowej” z okazji Kongresu Recentywistycznego, zwołanego do i w języku Wieży Babel dla wprowadzenia stanu klęski cyfrowej nicości wiedzy

– Słowo wstępne Anioła z Ognistym Mieczem naczelnego kolatora scholarchatu zwanego celestium do uczestników „Uczty Cyfrowej” z okazji Kongresu Recentywistycznego, zwołanego w języku Wieży Babel dla wprowadzenia stanu klęski cyfrowej nicości wiedzy

 

PODRÓŻ DO PIĘCIU KRĘGÓW CYFROWYCH LUCYFERUM

– Piekieł cyfrowych krąg pierwszy: bezładność i zorganizowanie

– Rozmowa pierwsza: kombinacja eutyfronicznej całości, złożona z wolitywnej sfery thymos i cyfrowej sfery phronesis

– Rozmowa druga: próba rozpoznania martwego pola cyfrowej nicości wiedzy jako psychicznej „nadwyżki” sensu sztucznej inteligencji rozumu cyfrowego

– Rozmowa trzecia: komputerowa perspektywa inscenizacji epistemologicznej „rzeczywistości rozszerzonej”

– Starcie Aniołów z Lucyferum pierwszym

– Rozmowa pierwsza: Projekcja 1 martwego pola cyfrowej nicości Wiedzy. Człowiek – centrum reaktywnego monitoringu eutyfroniki systemowej

– Rozmowa druga: Projekcja 2 martwego pola cyfrowej nicości wiedzy: maszyna cyfrowa jako przedmiot reaktywnego monitoringu eutyfroniki systemowej

– Rozmowa trzecia: Projekcja 3 martwego pola cyfrowej nicości wiedzy: Symbioza człowieka z maszyną cyfrową jako przedmiot reaktywnego monitoringu eutyfroniki systemowej

– Rozmowa czwarta: Projekcja 4 martwego pola cyfrowej nicości wiedzy: zmęczenie cyfrowe w aspekcie instrumentalnym jako przedmiot reaktywnego monitoringu eutyfroniki systemowej

– Rozmowa piąta: Projekcja 5 martwego pola cyfrowej nicości wiedzy: zmęczenie cyfrowe w aspekcie przeżyciowym jako przedmiot reaktywnego monitoringu eutyfroniki systemowej

– Piekieł cyfrowych krąg drugi: Bezładna prostota

– Rozmowa pierwsza: Eutyfronika jako przedmiot analizy Pojęcia kultury

– Rozmowa druga: O tym, że w sprawach, które dotyczą kultury, nadmiar spekulacji zaciemnia jasność jej obrazu

– Rozmowa trzecia: gdy recentywizm wszedł na scenę!

– Rozmowa czwarta: hermeneutyczny punkt widzenia eutyfroniki

– Starcie Aniołów z Lucyferum Drugim

– Rozmowa pierwsza: Projekcja 1 martwego pola cyfrowej nicości wiedzy: człowiek między konserwatyzmem dziedziczności a zmiennością czynników środowiskowych jako przedmiot reaktywnego monitoringu eutyfroniki systemowej

– Rozmowa druga: Projekcja 2 martwego pola cyfrowej nicości wiedzy: zanik naturalnych własności człowieka jako przedmiot reaktywnego monitoringu eutyfroniki systemowej

– Rozmowa trzecia: projekcja 3 martwego pola cyfrowej nicości wiedzy: zapobieganie wygasaniu motywacji osobniczych jako cel i zadanie reaktywnego monitoringu eutyfroniki systemowej

– Piekieł cyfrowych krąg trzeci: zorganizowana prostota

– Rozmowa pierwsza: homoeuthyphronicus kontra pianthropus digitalis, czyli: po której stronie znajduje się prostomyślność, a po której jej zaprzeczenie?

– Rozmowa druga: sermonizm komputerowy: czy da się „Usłyszeć prawdę”?

– Rozmowa trzecia: reaktywny monitoring martwych psychicznie pól cyfrowej nicości wiedzy, a możliwe rozbicie wewnętrzne spoistości kultury.

– Rozmowa czwarta: dlaczego człowiek, który dysponuje środkami do osiągnięcia rzeczy wielkich, koncentruje się na tym, co małe?

– Rozmowa piąta: do czego służą techniki przetwarzania w chmurze ponikowej i tzw. silnik analizy sentymentu?

– Starcie Aniołów z Lucyferum Trzecim

– Rozmowa pierwsza: Projekcja 1 martwego pola cyfrowej nicości wiedzy: bezimienność współpracy inteligencji Ludzkiej z maszyną cyfrową jako przedmiot reaktywnego monitoringu eutyfroniki systemowej

– Rozmowa druga: projekcja 2 martwego pola cyfrowej nicości wiedzy: podatność na antycywilizacyjne sposoby myślenia jako przedmiot reaktywnego monitoringu eutyfroniki systemowej

– Rozmowa trzecia: projekcja 3 martwego pola cyfrowej nicości wiedzy: zanikanie wartości idei futurologicznych jako przedmiot reaktywnego monitoringu eutyfroniki systemowej

– Rozmowa czwarta: projekcja 4 martwego pola cyfrowej nicości wiedzy: działania zmierzające do redukcji zmęczenia cyfrowego jako cel i zadanie reaktywnego monitoringu eutyfroniki systemowej

– Rozmowa piąta: projekcja 5 martwego pola cyfrowej nicości wiedzy: zapobieganie patologicznym stanom wysycenia potrzeb jako cel i zadanie reaktywnego monitoringu eutyfroniki systemowej

– Piekieł cyfrowych krąg czwarty: bezładna złożoność

– Rozmowa pierwsza: prostomyślność jako punkt wyjścia stanu ludzkiej świadomości

– Rozmowa druga: dialektyczna jedność aktu thymos – phronesis jako treść i sedno sprawy reaktywnego monitoringu eutyfroniki systemowej

– Rozmowa trzecia: sposób docierania do świata zewnętrznego

– Rozmowa czwarta: martwe pole cyfrowej nicości wiedzy jako zjawisko analfabetyzmu cyfrowego

– Rozmowa piąta: Laokoon w wężowisku cyfrowym wieku technotronicznego

– Rozmowa szósta: „krokodyl” jako symbol stowarzyszenia recentywistów i prostomyślicieli

– Starcie Aniołów z Lucyferum Czwartym

– Rozmowa pierwsza: projekcja 1 martwego pola cyfrowej nicości wiedzy: psychologiczne ukierunkowanie reaktywnego monitoringu eutyfroniki systemowej

– Rozmowa druga: projekcja 2 martwego pola cyfrowej nicości wiedzy: socjologiczne ukierunkowanie reaktywnego monitoringu eutyfroniki systemowej

– Rozmowa trzecia: projekcja 3 martwego pola cyfrowej nicości wiedzy: pedagogiczne ukierunkowanie reaktywnego monitoringu eutyfroniki systemowej

– Rozmowa czwarta: projekcja 4 martwego pola cyfrowej nicości wiedzy: fizjologiczne ukierunkowanie reaktywnego monitoringu eutyfroniki systemowej

– Rozmowa piąta: projekcja 5 martwego pola cyfrowej nicości wiedzy: ekonomiczne ukierunkowanie reaktywnego monitoringu eutyfroniki systemowej

– Rozmowa szósta: projekcja 6 martwego pola cyfrowej nicości wiedzy: estetyczne ukierunkowanie reaktywnego monitoringu eutyfroniki systemowej

– Piekieł cyfrowych krąg piąty: Zorganizowana złożoność

– Rozmowa pierwsza: zagadnienie zwrotu do rozumu cyfrowego w umysłowości człowieka współczesnego jako problem badawczo otwarty etyki prostomyślności

– Rozmowa druga: jak uczyć się z dwóch źródeł naraz – z sieci i z realu życia?

– Rozmowa trzecia: sprzeciw milczących racji, którymi rozporządza słowo cyfrowe Mefistofelesa, niech „zajrzy do gardła twojemu milczeniu”! (W. Szymborska)

– Starcie Aniołów z Lucyferum Piątym

– Rozmowa pierwsza: projekcja 1 martwego pola cyfrowej nicości wiedzy: zaburzenia w dochodzeniu do oczywistości wyniku jako przedmiot reaktywnego monitoringu eutyfroniki systemowej

– Rozmowa druga: projekcja 2 martwego pola cyfrowej nicości wiedzy: zmierzch cywilizacji uczuć jako przedmiot reaktywnego monitoringu eutyfroniki systemowej

 

– Słowo Mefistofelesa Naczelnego i Anioła z Ognistym Mieczem na zakończenie „Uczty Cyfrowej”

– Słowo końcowe Mefistofelesa Naczelnego

– Słowo końcowe Anioła z Ognistym Mieczem

 

– Epilog

– Od wydawcy

– Inne książki autorstwa Józefa Bańki