"Właściwie jestem nieprzetłumaczalna" (Nr 44)

25,00 zł
0

O prozie Elfriede Jelinek w polskim przekładzie

Kategoria:

Autor: Anna Majkiewicz

ISBN   978-83-7164-932-5
Wymiary  150x210 mm
Liczba stron  202
Rok wydania  2016 

WSTĘP
 

Część I: JĘZYK 
 

„Muzyczny przepływ głosów i kontrgłosów…” (Die Liebhaberinnen / Amatorki i Die Ausgesperrten / Wykluczeni)

Komizm ukryty i jawny (Die Ausgesperrten / Wykluczeni)

Niejawne wartościowanie świata (Die Ausgesperrten / Wykluczeni) 
 

Część II: INTERTEKSTY
 

Stylistyczne wskaźniki intertekstualności (Die Liebhaberinnen / Amatorki, Die Ausgesperrten / Wykluczeni)

Intertekstualny dialog z Musilem (Die Ausgesperrten / Wykluczeni)

Strategia przekładu nawiązań biblijnych (Die Kinder der Toten / Dzieci umarłych) 
 

Część III: KULTURA
 

(Sub)kultura w przekładzie (Die Ausgesperrten / Wykluczeni)

Fakty kultury a kontekst kulturowy (Michael. Ein Jugendbuch für die Infantilgesellschaft) Tłumacz między „polityką” wydawcy a pracą redaktora (wir sind lockvögel baby! / jesteśmy przynętą kochanie!)

Przekład dekolonizacyjny (Michael. Ein Jugendbuch für die Infantilgesellschaft) 
 

RADOŚĆ TŁUMACZENIA. ZAKOŃCZENIE
 

Nota bibliograficzna

Bibliografia

Zusammenfassung

Summary

Indeks nazwisk