Literatura rosyjska: idee, poetyki, inspiracje (Nr 24)

25,00 zł
0
Ostatnie egzemplarze!

Księga ofiarowana Pani Profesor Alicji Wołodźko-Butkiewicz

Kategoria:

Autor: Piotr Fast (red.), Ludmiła Łucewicz (red.), Barbara Stempczyńska (red.)

ISBN   978-83-7164-972-1
Wymiary  150x210 mm
Liczba stron  438
Rok wydania  2018

O NIEJ…

WIKTORIA ŚLIWOWSKA

Nasza staromodna przyjaźń…

LUDMIŁA ŁUCEWICZ

О Пани Профессор с любовью…

(маленькие лирические заметки)

PIOTR FAST

Odpowiedzialność za słowo:

o sprawach i dziełach Pani Profesor Alicji Wołodźko-Butkiewicz

Bibliografia prac Profesor Alicji Wołodźko-Butkiewicz

(oprac. Iwona Krycka-Michnowska)

 

DLA NIEJ

БОРИС ЕГОРОВ

Два эссе о любви

IZABELLA MALEJ

Dostojewski — mizogin mimo woli (refleksja postbierdiajewowska)

ВЛАДИМИР КАНТОР

Чернышевский и Достоевский: параллели

MARTA ŁUKASZEWICZ

Образ „доброго пастыря” в романе Николая Лескова На ножах

JULIA DAMM-ZIEJA

Фауст и Мефистофелес в романе Валерия Брюсова Огненный ангел

IWONA KRYCKA-MICHNOWSKA

Polemika wokół pisarstwa kobiet w Rosji na przełomie XIX i XX wieku

Przypadek Zinaidy Gippius

НАТАЛЬЯ ВОЛОДИНА

Стихотворение Игоря Северянина Канон Св. Иосафу:

поэтический и религиозный контексты

МАРИЯ МИХАЙЛОВА

К вопросу творческой эволюции Георгия Чулкова

LUDMIŁA ŁUCEWICZ

«Деловая беседа» писателя и политика в очерке Дмитрия Мережковского Иосиф Пилсудский

PAULINA BARANOWSKA

Jak jest zrobione Miasteczko Gorkiego?

BRONISŁAW KODZIS

Пьеса Андрея Ренникова

Беженцы всех стран (Индейский бог) — опыт интерпретации

ЕВГЕНИЙ ЯБЛОКОВ

Музыка шахмат (Шахматный дискурс

в драме Михаила Булгакова Кабала святош)

IWONA ANNA NDIAYE

Muzułmański Wschód w emigracyjnej poezji Nadieżdy Teffi

JOLANTA BRZYKCY

Obraz łagru w twórczości Borisa Filippowa

ANDRZEJ POLAK

O postkolonializmie i Czeczenii. Uwagi na marginesie

lektury opowieści Władimira Makanina Кавказский пленный

ALDONA BORKOWSKA

Межтекстовые связи в автобиографической прозе

Виктора Астафьева

ЛЮДМИЛ ДИМИТРОВ

Непоявляющийся герой в драме (на примерах русской классической, болгарской и словенской драматургии)

JOANNA PIOTROWSKA

«Ключ к стихам — […] то, что человек думает о себе или о своей жизни»:

О поэтических принципах Григория Дашевского

ТАТЬЯНА ЩЕДРИНА

Перевод как форма герменевтической рефлексии, или «эзопов язык» интеллектуальной культуры советской эпохи

ВАЛЕНТИНА СОБОЛЬ

З віднайденого в архіві Олександра і Тетяни Кошиців

BEATA WALIGÓRSKA-OLEJNICZAK

Oczy, uszy, nosy. Strategie wizualizacji w wybranych opowiadaniach Nikołaja Gogola i dziełach René Magritte’a

Noty o autorach