Nadodrzańskie opowieści

22,00 zł
0

Antologia tekstów niemieckich autorów z obszaru Środkowej i Dolnej Odry przed 1945 rokiem

Miniatury, zróżnicowane pod względem formalno-gatunkowym, mogą być czytane także w oderwaniu od lokalności, która je wytworzyła – jako baśnie, podania, urywki z „bajecznych dziejów” lub zagubionych kronik. Czas przydał im literackiej patyny, a na ich miejscowych sensach, być może w pełni zrozumiałych już tylko dla minionych społeczności, nadbudowały się znaczenia nowe, które mogą być atrakcyjne tak dla odbiorcy z obszaru Środkowej i Dolnej Odry, jak również dla miłośnika literatury ludowej czy też takiej, która eksponuje silną wieź z określonym terytorium.

Z recenzji prof. dr. hab. Zbigniewa Chojnowskiego (Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiw Olsztynie)

 

 

Kategoria:

Autor: Renata Dampc-Jarosz, Hannelore Scholz-Lubbering

ISBN   978-83-8183-024-9
Wymiary  145x205 mm
Liczba stron  174
Rok wydania  2019

Antologia jako całość stanowi pewien zbiór indywidualnych narracji […], które często odbiegają od standardowych i narodowych wzorców postrzegania […] świata minionego i teraźniejszego. Wszystkie teksty antologii łączy nie tylko nadrzędne pojęcie palimpsestu, lecz również swoistego krajobrazu kulturowego […], zawierającego zarówno elementy tzw. rzeczywistej rzeczywistości, jak i ludowej imaginacji oraz literackiej fikcji. Można by powiedzieć – poruszając się w metaforyce wodno-rzecznej, że Środkową i Dolną Odrą po długiej niemocy spłynęły wartko z prądem zapomniana historia i zapomniane historie […].

Z recenzji prof. dr. hab. Pawła Zimniaka (Uniwersytet Zielonogórski)

Nadrzeczne krainy słowem pisane – o genezie antologii 


 

ANTOLOGIA

I. U źródeł, czyli o powstaniu nazw miejscowości i krain 

II. Z dawnych dziejów 

III. Z życia wzięte 

IV. Światy fantastyczne 


 

Bibliografia

Indeks miejscowości 1 (nazwy niemieckie wraz z polskimi odpowiednikami)

Indeks miejscowości 2 (nazwy polskie wraz z niemieckimi odpowiednikami)

Spis fotografii

Mapa miejscowości