Moje Katowice

0

Moje Katowice nawiązują do szpalt w „Kocham Katowice”, dodatku do „Dziennika Zachodniego”, na którego łamach od 2011 roku prowadzę swoisty notatnik historyka. Publikowane w gazecie odcinki układają się w unikalny cykl, tworząc moją historię miasta, a dotyczą świeckiej i sakralnej architektury, instytucji kultury i nauki, zakładów przemysłowych, wybitnych i zasłużonych osobowości.

 

Lech Szaraniec

 

Kategoria:

Autor: Lech Szaraniec

ISBN   978-83-7164-808-3
Wymiary  175x250 mm
Liczba stron  232
Rok wydania  2014

Od autora

 

Rozwój urbanistyczno-architektoniczny (1865–2013)

 

W państwie pruskim (1865–1922)

Krótkie lata międzywojnia (1922–1939)

Czas aglomeracji, czas metropolii (1945–2013)

 

Architektura z historia w tle

 

Pierwsza siedziba Sejmu Śląskiego

Pierwsza siedziba Kurii Biskupiej

Willa Grundmanna

Zamek katowicki

Śląski Urząd Wojewódzki

Pałac braci Goldsteinów

Poczta Główna

Hotel „Rusischer Hof”

Loża masonska

Drapacz Chmur

Kolonia robotnicza im. prezydenta Ignacego Mościckiego

 

Świątynie

 

Kościół ewangelicki

Kościół Mariacki

Archikatedra Chrystusa Króla

Kościół pw. św. Michała Archanioła

Katowickie synagogi

 

Huty i kopalnie

 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Katowice”

Kopalnia Węgla Kamiennego „Wieczorek”

Kopalnia „Eminencja”

Huta „Ida”

Huta Baildon

Huta cynku „Wilhelmina”

Huta Ferrum

Najwyższy komin w Europie

 

Uczelnie, instytucje kultury i oświaty

 

Akademia Muzyczna

Akademia Sztuk Pieknych

Teatr Śląski

Muzeum Śląskie

Pałac Młodzieży

Pomniki i ich twórcy

Pomnik Powstańców Śląskich

Pomnik Harcerzy Śląskich

Pomnik Żołnierza Polskiego

Pomnik Stanisława Moniuszki

Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego i Powstańca Śląskiego

Pomnik Wojciecha Korfantego

 

Zasłużeni i nieznani

 

John Baildon

ks. Józef Beder

Mansuetus Fromm

Zygmunt Gawlik

ks. Rudolf Lubecki

ks. prof. Konstanty Józef Michalski

Aleksander Mieroszewski

Jan Raszka

Walenty Rozdzieński

Anthon Uthemann

 

Szopienice – ziemia wybitnych twórców

 

Wybrana literatura

 

O autorze