Systemowa analiza społeczeństwa

23,00 zł
0
Kategoria:

Autor: Janusz Sztumski

ISBN   978-83-7164-777-2
Wymiary  160x235 mm
Liczba stron  154
Rok wydania  2013 

Uznając kompetencje i zasługi wymienionych uczonych w rozwoju teorii systemu, Sztumski nie podporządkowuje bezkrytycznie własnych koncepcji ich propozycjom. Między innymi zwraca uwagę na to, że mając w systemach społecznych do czynienia ze świadomymi działaniami ludzi, nie można – jak czynią to Luhmann i Habermas – postrzegać ich jako systemów rozumnych, gdyż w społecznej rzeczywistości współtworzonej przez ludzi dochodzą do głosu w ich postawach, zachowaniach, działaniach dodatkowo uczuciowe reakcje, a także wpływy i oddziaływania innych ludzi z ich społecznego otoczenia. Głupota ludzka odgrywa często w rozwoju społecznym nie mniejszą rolę niż rozum i zmysł wynalazczości.

W opisie właściwości i specyfiki systemu społecznego, w analizie społeczeństwa jako systemu oraz w przedstawieniu zarówno oficjalnie, jak i nieoficjalnie istniejących elementów struktury społecznej autor jest niezwykle ostrożnym, wnikliwym i precyzyjnym analitykiem. Na przykład przedstawiony przez niego obraz lokalnych kręgów towarzyskich jest moim zdaniem wzorowym dlatego typu zbiorów społecznych, a za swoisty majstersztyk w literaturze socjologicznej uznałbym rozdział szósty rozprawy poświęcony marginesowi społecznemu.

prof. Władysława Markiewicza

1. Uwagi wstępne

 

2. System społeczny, jego właściwości i specyfika

Określenie systemu społecznego

Elementy współtworzące system społeczny

Typy systemów społecznych

 

3. Społeczeństwo jako system 

Morfologia społeczeństwa 

Struktura społeczeństwa 

Podział funkcji i pozycji w społeczeństwie 

Hierarchia w społeczeństwie 

Zdolność adaptacyjna 

Struktura wartości jako specyficzna właściwość systemu społecznego 

Krótkie wnioski porządkujące 

 

4. Istniejące oficjalnie i widoczne elementy struktury społeczeństwa 

Rozważania wstępne 

Klasy społeczne i warstwy klasopodobne 

Zbiorowości religijne 

Zbiorowości polityczne 

Społeczności lokalne 

Rodziny, rody i szczepy 

Podstawowe kategorie społeczne 

Elity 

Instytucje społeczne 

 

5. Nieoficjalnie istniejące oraz mniej lub bardziej niejawne elementy struktury społecznej 

Określenie przedmiotu rozważań 

Mafie i gangi 

Kliki 

Grupy nacisku 

Klany 

Lokalne kręgi towarzyskie 

 

6. Problemy związane z określeniem margines społeczny 

Uwagi wstępne 

Uwagi dotyczące pojawiania się terminu margines społeczny 

Socjologiczna analiza marginesu społecznego

7. Przydatność systemowej analizy w badaniach faktów i zjawisk społecznych 

Poznawcza przydatność systemowej analizy 

Praktyczna przydatność systemowej analizy 

 

Uwagi końcowe 

 

Wybrana bibliografia 

Summary 

Резюме