O wydawnictwie

Wydawnictwo Naukowe „Śląsk” istnieje na polskim rynku wydawniczym od 1992 roku. Naszymi współzałożycielami są takie instytucje jak: Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska, Biblioteka Śląska, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Współpracujemy z ośrodkami naukowymi w całym kraju, a także za granicą. W gronie naszych Autorów znajdują się wybitni pracownicy naukowi i specjaliści różnych dziedzin wiedzy. 

Publikujemy rocznie ok. 60 tytułów z zakresu nauk humanistycznych: historii literatury, pedagogiki, pracy socjalnej, socjologii, filmoznawstwa, językoznawstwa, historii, medycyny, nauk technicznych. Cele działalności: publikacje wydawnictw naukowych (również obcojęzycznych); publikacje podręczników akademickich i innych pomocy dydaktycznych; publikacje czasopism naukowych i popularnonaukowych. Nasze książki dostępne są w księgarniach naukowych i akademickich na terenie całego kraju.