Angielsko-polskie związki literackie (Nr 32)

21,00 zł
0

Szkice o przekładzie artystycznym

Przedstawiana czytelnikowi książka poświęcona jest przekładowi literackiemu funkcjonującemu w kręgu wzajemnych oddziaływań kultury polskiej i kultur anglojęzycznych. Szkic pierwszy zatytułowany Kanon a przekład dotyczy zależności między przekładem a tworzeniem kanonu literackiego. Kolejne szkice poświęcone są konkretnym tłumaczeniom poezji angielskiej na język polski (Donne, Byron) i poezji polskiej na język angielski (Kochanowski, Sęp Szarzyński, Różewicz, Miłosz). Dwa ostatnie szkice dotyczą problematyki bardziej ogólnej — polemik translatorskich Stanisława Barańczaka, zasłużonego tłumacza literatury polskiej, angielskiej i amerykańskiej, a także rosyjskiej oraz najnowszego dzieła innego wybitnego tłumacza, Adama Czerniawskiego, czyli angielskiej antologii polskiej poezji religijnej.

Wszystkie zamieszczone w książce szkice dotyczą szeroko rozumianej krytyki przekładu, która na konkretnych przykładach tłumaczeń dzieł literackich ukazuje problemy, z jakimi borykają się tłumacze literatury. Widać w tych zmaganiach z tekstem próby, które skazane są z góry na niepowodzenie, nie ma bowiem i nigdy nie będzie recepty na kongenialny przekład literacki. Tłumaczenie poezji i literatury w ogóle jest wszakże nie tylko sposobem na przekazanie znaczeń tekstu tym, którzy nie znają innego języka. Przede wszystkim jest to — i zawsze było — szlachetne współzawodnictwo, którego celem jest osiągnięcie jak najlepszego rezultatu, stworzenie doskonałego nowego tekstu w innym języku. [...]

Od Autora

Kategoria:

Autor: Piotr Wilczek

ISBN   978-83-7164-695-9
Wymiary  145x205 mm
Liczba stron  154
Rok wydania  2011

Od autora

 

Kanon a przekład

John Donne. Polskie przekłady Sonetu X

Byron po Polsku. Mickiewiczowski przekład wiersza Euthanasia

John Bowring i inni. Angielskie Treny Jana Kochanowskiego

„All-strange of Thee thy charity ways”. O angielskich tłumacczeniach Sonetów Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego

Różewicz po angielsku

The World (Naïve poem). Autoprzekłady Czesława Miłosza

Stanisław Barańczak. Polemiki translatorskie tłumacza poezji angielskiej amerykańskiej i polskiej

Moved by the Spirit. Angielska antologia polskiej poezji religijnej

 

Summary

Nota bibliograficzna

 

Zawartość tomów przekładoznawczych