Blogosfera w Rosji (Nr 33)

25,00 zł
0

Wirtualna przestreń literacka a wyzwania społeczeństwa sieciowego

W realiach społeczeństwa sieciowego użytkownicy informacji stają się jednocześnie jej twórcami, a możliwość podejmowania nieskrępowanej interakcji jednocześnie wzmacnia ich aktywność w cyfrowych przestrzeniach dialogicznych. Blogosfera literacka, szczególnie w Rosji, jest interesującym medium współczesnej krytyki literackiej. Autorami blogów literackich mogą być profesjonalni krytycy lub pisarze, najczęściej jednak są nimi czytelnicy, przejawiający zamiłowanie do literatury, ale również aspiracje do zaistnienia w środowisku literackim.

Podążając tropem myśli Bachtina tekst ten stanowi próbę zrozumienia specyfiki blogosfery, rzeczywistości tak odległej dla rosyjskiego teoretyka, jak bliska była mu koncepcja dialogiczności, której internetowa przestrzeń literacka jest współczesną egzemplifikacją.

 

Fragment książki Blogosfera w Rosji. Wirtualna przestrzeń literacka a wyzwania społeczeństwa sieciowego

Kategoria:

Autor: Tomasz Burzyński, Monika Karwacka

ISBN   978-83-8183-047-6
Wymiary  145x210 mm
Liczba stron  168
Rok wydania  2020

Wprowadzenie

ROZDZIAŁ I

SPOŁECZNA RZECZYWISTOŚĆ LITERATURY

Literackość w świecie nowych mediów.

Uwagi teoretyczno-metodologiczne

Socjologiczność literatury

W stronę systemowego ujmowania literatury

Literatura jako system społeczny

Trzy rodzaje kapitału

ROZDZIAŁ II

MEDIA, KULTURA, SPOŁECZEŃSTWO

Media, społeczeństwo, literatura

E-integracja

E-mobilizacja

Akumulacja kapitału w społeczeństwie sieciowym

Media a mechanizmy reprodukcji kulturowej

ROZDZIAŁ TRZECI

TWÓRCZOŚĆ LITERACKA INSPIROWANA BLOGOSFERĄ

Blogopowieści

Blogoprzestrzeń

ROZDZIAŁ CZWARTY

KRYTYKA LITERACKA W BLOGOSFERZE ROSYJSKIEJ

ROZDZIAŁ PIĄTY

JESZCZE RAZ BACHTIN. INTERTEKSTUALNOŚĆ W SPOŁECZEŃSTWIE SIECIOWYM

Literatura w społeczeństwie sieciowym

Intertekstualność. Metastaza i morfogeneza

Sieć jako przestrzeń intertekstualna

ZAMIAST ZAKOŃCZENIA

W stronę kultury refleksyjnej

Bibliografia

Indeks nazwisk