Całuny natury - woda

35,00 zł
0

Fotografia bez aparatu - chemigram

Janusz Musiał w swoich pracach wnikliwie przygląda się wzajemnej relacji zachodzącej pomiędzy materiałem światłoczułym a człowiekiem, naturą oraz cywilizacją i interpretuje tę relację w sobie właściwy sposób. Zamrożone w Jego fotografiach obrazy są wołaniem „zatrzymaj się i zastanów się” – ożywiają nas otwierając naszą wyobraźnię. Ich obejrzenie zachęca bowiem do refleksji, zaś refleksja stwarza okazję do zachwytu i zadumy nad zwyczajnymi a zarazem cudownymi sprawami tego świata.

 

[Fragment - Bernadet Bulla]

 

Kategoria:

Autor: Janusz Musiał

ISBN   978-83-8183-072-0
Wymiary  295 x 215 mm
Liczba stron  80
Rok wydania  2021

Całuny natury – woda

FOTOGRAFIE 2003-2004, 2017

Janusz Musiał

Teksty o fotografii

CAŁUNY NATURY – WODA

Janusz Musiał

CZYTANIE FOTOGRAFII

Bernadeta Bulla

O CAŁUNACH NATURY

Krystyna Wilkoszewska

KILKA SŁÓW O ISTOCIE CHEMIGRAMU

Zbigniew Tomaszczuk

Biogramy