Doskonały Kancjonał Polski

40,00 zł
0

Zawierający w sobie pieśni, hymny i psalmy

Przeglądając starośląskie kancjonały polskie, bo takim określeniem opatrywali swe dokonania wydawcy z XVII i XVIII wieku – dostrzega się we wszelkich wypowiedziach oceniających owe przedsięwzięcia niezwykły szacunek i powagę, wręcz nobilitujące poszanowanie, jakim cieszył się Doskonały Kancjonał Polski zawierający w sobie pieśni, hymny i psalmy krześcijańskie z toruńskich, gdańskich, królewieckich starszych z nowszych kancjonałów zebrane i częścią poprawione, a z przydatkiem świeżo przetłumaczonych piosneczek, także katechizmu z modlitew Ś. nawet i rejestrów potrzebnych na chwałę, a kościołowi prawowiernemu na zbudowanie (Brzeg, 1673). Dzieło to niezwykłe, monumentalne, bo zawierające 647 pieśni, będących nieprzebranym źródłem i zasobem, z czasem przejmowanym przez kontynuatorów. (...)

Ze Wstępu

Kategoria:

Autor: Opracowanie Jan Malicki, Tadeusz Sierny

ISBN   978-83-7164-462-7
Wymiary  160x215 mm
Liczba stron  292
Rok wydania  2018

Starośląskie kancjonały

Wprowadzenie

 

Doskonały Kancjonał Polski według edycji z roku 1673

 

Przedmowa z Kancjonału doskonałego z roku 1673

/Fragment/

 

Transliteracja tekstu Kancjonału

Pieśni adwentowe

 

Pieśni o narodzeniu Syna Bożego

 

Pieśni na nowe lato

 

Pieśni na trzy króle

 

Pieśni o dziecinnym wieku pańskim

 

Pieśni o pracach a cierpliwości Pana Jezusa Krystusa

 

Pieśni o męce Pana Jezusa Krysta

 

Pieśni na wielki czwartek

 

Pieśni na wielki piątek

 

Pieśni o sławnym Pana Jezusa Krystusa Zmartwychwstaniu

 

Pieśni o w niebowstąpieniu Pana naszego Jezusa Krystusa

 

Clausula dla dziatek

 

Pieśni o Duchu Świętym

 

Pieśni o błogosławionej a najdostojniejszej Trojcy Świętej

 

Pieśni o uczynkach opatrzności i dobrodziejstwach bożych

 

Pieśni o anielech świętych

 

Pieśni o kościele bożym

 

Pieśni o słowie bożym

 

Pieśni o cząstkach świętego katechizmu a naprzód o dziesięciorgu przykazaniu bożym

 

Pieśni o wierze krześciańskiey

 

Pieśni o modlitwie pańskiey

 

Pieśń o chrzcie świętym

 

Pieśni o wieczerzy pańskiey

 

Psalmy dawidowe

 

Pieśni o sądnym dniu

 

Addendum (Dopowiedzenie)

 

Komentarz językowy