Fotografia jako medium, intermedium, postmedium 1839 - 2019

40,00 zł
0

Dynamiczny rozwój technologii cyfrowej przyczynia się do szeregu przemian w odniesieniu do medium fotografii, które obserwujemy w pierwszej dekadzie XXI wieku. Fotografia analogowa (konwencjonalna, chemiczna, srebrowa), medium obiektywnej rejestracji i odwzorowywania świata, jest zastępowana przez fotografię cyfrową, która daje możliwości wizualizacji wyobraźni człowieka, wymyślanych koncepcji i scenariuszy. Miejsce i przedłużenie aparatu fotograficznego coraz częściej zajmuje komputer wraz z cyfrowym instrumentarium umożliwiając dowolne kształtowanie wizualnych przestrzeni.

[...]

Niniejsza publikacja została zainspirowana i powstała jako trwały ślad namysłu nad medium fotografii w kontekście obchodów jubileuszu 180 lat istnienia medium fotografii (1839-2019). Mam nadzieję, że pozycja przyczyni się do pogłębienia świadomości dotyczącej społecznej roli i znaczenia medium fotografii jako uniwersalnego języka współczesnej kultury.

 

[Ze Wstępu]

 

Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Uniwersytet Śląski.

Kategoria:

Autor: Janusz Musiał (redakcja naukowa)

ISBN   978-83-8183-110-9
Wymiary  165 x 240 mm
Liczba stron 254
Rok wydania  2021

Wstęp

 

Introduction

 

Andrzej Dudek-Dürer

Przenikanie się mediów w kontekście indywidualnej koncepcji twórczej

Fotografia, grafika, video, performance, instalacja

 

Jerzy Olek

Moje potyczki z medium

 

Piotr Wołyński

Stefan Wojnecki – droga do fotografii intermedialnej

 

Agnieszka Babińska

Analiza twórczości Witolda Węgrzyna

 

Zbigniew Tomaszczuk

Estetyka usterki

 

Marek Janczyk

Kodyfikacje medialne w twórczości Grzegorza Zygiera

 

Lech Lechowicz

Od multimedialności do postmedialności. Kilka uwag terminologiczno-historycznych dotyczących praktyk obrazowania

 

Janusz Musiał

Fotografia w dobie mediów cyfrowych

 

Piotr Zawojski

Po fotografii analogowej (jaką znaliśmy), w świecie hiperfotografii cyfrowej (jaką znamy). Notatki na marginesach tekstów Freda Ritchina

 

Wojciech Sternak

Hipermodalność fotografii – niedokończony projekt medium

 

Indeks

 

Spis ilustracji