GÓRNICTWO t. 2

65,00 zł
0

Nowa, uaktualniona i wzbogacona wersja poprzednich edycji cenionego podręcznika Górnictwo, którego kolejne wydania ukazywały się w latach 1967–1994.

Kategoria:

Autor: Jerzy Honysz

ISBN   978-83-7164-844-1
Wymiary 155x230 mm
Liczba stron  412
Rok wydania  2015

1. Eksploatacja podziemna złóż węglowych

1.1. Pojęcie eksploatacji górniczej i wybierania

1.2. Ogólne zasady eksploatacji złóż węglowych

1.3. Klasyfikacja skał stropowych i spągowych

1.4. Sposoby kierowania stropem

1.5. Podział systemów wybierania pokładów węglowych

1.6. Wybór systemu wybierania

1.7. Ścianowe systemy wybierania

1.8. Systemy wybierania ubierkowo-filarowe

1.9. Systemy wybierania zabierkowe

1.10. Systemy wybierania komorowe

1.11. Systemy wybierania pośrednieubierkowo-zabierkowe

1.12. Wybieranie pokładów grubych warstwami

1.13. Eksploatacja złóż węglowych metodą podziemnego zgazowania

 

2. Eksploatacja w warunkach zagrożeń

2.1. Wybieranie pokładów pod obiektami chronionymi

2.2. Wybieranie pokładów w warunkach zagrożenia metanowego

2.3. Wybieranie pokładów skłonnych do samozapalenia

2.4. Wybieranie pokładów w warunkach zagrożenia tąpaniami

2.5. Wybieranie pokładów w warunkach zagrożenia wodnego

2.6. Wybieranie pokładów zagrożonych wyrzutami gazów i skał

2.7. Zasady postępowania przy zagrożeniu wybuchem pyłu węglowego

 

3. Podziemna eksploatacja złóż rud i soli

3.1. Klasyfikacja systemów eksploatacji rud

3.2. Systemy eksploatacji rud miedzi

3.4. Systemy eksploatacji rud żelaza

3.5. Systemy eksploatacji złóż soli

 

4. Podsadzanie wyrobisk

4.1. Podsadzanie wyrobisk i jego znaczenie w eksploatacji złoża

4.2. Podsadzka hydrauliczna

4.3. Podsadzka sucha

4.4. Doszczelnianie zrobów

 

5. Wpływ eksploatacji złoża na zachowanie się górotworu i powierzchni

5.1. Zachowanie się górotworu w czasie eksploatacji złoża

5.2. Niecka osiadania, jej kształt i zasięg

5.3. Deformacje nieciągłe powierzchni ziemi

5.4. Możliwości zmniejszenia wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię ziemi

5.5. Filary ochronne i oporowe

5.6. Usuwanie szkód górniczych i ochrona środowiska naturalnego

 

6. Przewietrzanie kopalń

6.1. Cel i znaczenie przewietrzania kopalń

6.2. Powietrze kopalniane

6.3. Klimatyczne warunki pracy w kopalni

6.4. Przepływ powietrza w kopalni

6.5. Możliwości poprawy warunków klimatycznych w kopalni

 

7. Zagrożenie metanowe

7.1. Ogólne wiadomości o zapalności i wybuchowości metanu

7.2. Wydzielanie się metanu w kopalniach węgla

7.3. Klasyfikacja zagrożeń metanowych

7.4. Wykrywanie i pomiar metanu

7.5. Zwalczanie zagrożenia metanowego

 

8. Zagrożenie wybuchami pyłu węglowego

8.1. Wybuch pyłu węglowego

8.2. Podział pokładów pod względem zagrożenia wybuchem pyłu węglowego

8.3. Zwalczanie niebezpieczeństwa wybuchów pyłu węglowego

 

9. Pożary podziemne

9.1. Przyczyny i podział pożarów podziemnych

9.2. Wczesne wykrywanie pożarów endogenicznych

9.3. Gazy pożarowe

9.4. Przebieg pożaru

9.5. Zapobieganie pożarom podziemnym

9.6. Zachowanie się załogi w czasie pożaru

9.7. Sprzęt oczyszczający ucieczkowy

9.8. Zwalczanie pożarów

9.9. Otwieranie pól pożarowych

 

10. Odwadnianie kopalń i zagrożenie wodne

10.1. Źródła przypływu wody do kopalni

10.2. System odwadniania kopalni

10.3. Zagrożenie wodne kopalń

 

11. Zagrożenie tąpaniami

11.1. Pojęcia podstawowe

11.2. Skłonność skał do tąpań. Przyczyny tąpań

11.3. Objawy tąpań

11.4. Rodzaje tąpań

11.5. Stopnie zagrożenia tąpaniami

11.6. Ocena stanu zagrożenia tąpaniami

11.7. Zwalczanie zagrożenia tąpaniami

 

12. Zagrożenie wyrzutami gazów i skał

12.1. Pojęcia podstawowe

12.2. Przyczyny oraz przebieg wyrzutów gazów i skał

12.3. Zagrożenie wyrzutami gazów i skał

12.4. Badania możliwości występowania wyrzutów gazów i skał

12.5. Zwalczanie zagrożenia wyrzutami gazów i skał

 

13. Przeróbka mechaniczna kopalin użytecznych

13.1. Wiadomości wstępne

13.2. Podstawowe operacje przeróbcze

13.4. Przeróbka mechaniczna węgla kamiennego

13.5. Analiza techniczna i elementarna węgla

13.6. Użytkowanie węgla kamiennego

13.7. Wzbogacanie rud metali

13.8. Przeróbka mechaniczna soli i siarki