Jezik bosanskohercegovačke i ruske štampe 2008-2011

20,00 zł
0

W monografii Język bośniacko-hercegowińskiej i rosyjskiej prasy w latach 2008–2011. Wybrane leksykalne i semantyczne aspekty dzienników i tygodników autorka skupia się na materiale dwóch języków słowiańskich, z których pierwszy posiada jedną z najmniejszych ilości użytkowników i posługuje się jedną z najpóźniej przyjętych norm językowych, podczas gdy drugi język słowiański z największą ilością użytkowników odznacza się starą normą literacką. Dla celów pracy analizie zostały poddane bośnacko-hercegowińskie dzienniki: Oslobođenje i Dnevni avaz oraz tygodniki: Slobodna Bosna i Dani, a także rosyjskie dzienniki: Известия, Московский комсомолец, Комсомольская правда, Коммерсантъ oraz tygodniki: Итоги i Аргументы и факты za lata 2008–2011 r., w których odbija się rzeczywistość po wielkich przemianach społecznych w dwóch posttotalitarnych państwach.

 

[Ze streszczenia]

Kategoria:

Autor: Amela Ljevo-Ovčina

ISBN   978-83-8183-100-0
Wymiary  150 x 210 mm
Liczba stron  354
Rok wydania 2021

UVO D

Pregled bosanskohercegovačkih i ruskih novina od 90-ih do danas

Bosanskohercegovačke novine

Ruske novine

Metodologija rada

Predmet istraživanja

Upotreba lingvističkih pojmova

Zakoni o štampi/medijima

Mediji pred sudom

Masovne komunikacije i politika

 

NAČINI STVARANJ A NOVIN SKOG TEKSTA

Društvo — mediji

Funkcija uvjeravanja

Kategorija vrednovanja

Kategorija imenovanja

 

SAVREMENI BOSANSKI I RUSKI JE ZIK

Uvodne napomene

Savremeni bosanski i ruski jezik od 90-ih do danas

Bosanski jezik

Norma i odnos prema normi bosanskog jezika

Karakteristične osobine bosanskog jezika i njihova upotreba u praksi

Odnos države prema jeziku

Savremeni ruski jezik i jezička praksa

Savremeni ruski jezik — reflektiranje promjena 90-ih godina na jezik danas

Uloga jezika novina i časopisa u oblikovanju jezičke prakse

 

JE ZIK U NOVIN AMA I STVARNO ST U JE ZIKU

Stari i novi žurnalizmi

Shematizam novogovora

Elementi eufemističkog izražavanja

Koliko je (ne)realno stvaranje novih shematizama u savremenim jezicima?

Novi klišei

Jezik i stil političara i(ili) njihova jezičkokreatorska uloga

 

KULTURNO PAMĆENJE U ŠTAMPI

Ključne riječi ili konceptualna leksika

Precedentni tekstovi

Naslovi

Vlastito ime

Upotreba i funkcije antroponima

 

TVO RBA RIJEČI

Uvodne napomene

Produktivni sufiksi za nominaciju lica

Sufiks -ist(a)/-ист

Sufiks -oid/-оид

Sufiksi za nominaciju lica u vezi s vlastitim imenom i nazivima

Internacionalizacija

Sufiks -ent/-ент

Sufiks -izam/-изм

Sufiks -izacija/-изация

Sufiks -ing/-инг

Prepozitivne strane komponente — internacionalizmi

Slaganje

Hibridi

Jukstapozicijske tvorenice

Feminizacija

 

SKRAĆENI CE

Tvorba skraćivanjem

Skraćenice — osnova imenovanja lica

Složene skraćenice

Domaće skraćenice

Strane skraćenice

Prevedene skraćenice

Upotreba skraćenice i njenog prototipa

Stilogena upotreba skraćenica

 

LE KSIČ KO-SEM ANTIČ KE PROMJENE U BOSANSKOM I RUSKOM JE ZIKU

Uvodne napomene

Anglicizmi u bosanskom i ruskom jeziku

Pravopisni problem u vezi s anglicizmima

Sfere i funkcije upotrebe anglicizama

Odnos lingvističke javnosti prema anglicizmima

Zakon o državnom jeziku Ruske Federacije

Semantički procesi u leksici

Vraćanje pasivne leksike u aktivni sloj

Religijska leksika

Turcizmi u jezičkoj praksi novinara

Leksičko-semantički i leksikografski aspekt nestandardne leksike

 

ZAKLJ UČAK

Literatura

Summary

Streszczenie

Indeks imena