Kobieta, która czuwa nad światem

30,00 zł
0

Pamiętnik rdzennej Amerykanki

Kobieta, która czuwa nad światem jest książką o pamięci i splątanych losach rodziny o mieszanych, amerykańsko-indiańskich korzeniach. Przez pryzmat doświadczeń osobistych, Hogan porusza ważkie kwestie dotyczące tożsamości kulturowej, traumy kolonialnej, kulturowego odrodzenia i uzdrowienia oraz relacji między człowiekiem a światem przyrody. Zapiski autorki są cennym wprowadzeniem do tradycyjnego świata wartości rdzennej ludności Ameryki Północnej, którego mądrość zaczynamy szczególnej doceniać w czasach zaawansowanego Antropocenu i zmian klimatycznych spowodowanych rabunkową eksploatacją przyrody. Ale Kobieta, która czuwa nad światem ukazuje też życie współczesnych Indian, zamieszkujących wielokulturową, postmodernistyczną Amerykę, życie niemające nic wspólnego ze stereotypem „ekologicznego Indianina”.

Wartość książki podnosi szczery, konfesyjny ton zapisków, poetycki język pełen metafor i gier słownych, oraz przystępna, nieakademicka forma wypowiedzi.

 

[Od Autorki]

Kategoria:

Autor: Linda Hogan/tłumaczenie Małgorzata Poks

ISBN   978-83-8183-099-7
Wymiary  176 x 250 mm
Liczba stron  170
Rok wydania  2021

LINDA HOGAN JAKO KOBIETA, KTÓRA CZUWA NAD ŚWIATEM. Wstęp

UWAGI TŁUMACZKI

 

PODZIĘKOWANIA

GEOGRAFIA. Wstęp

KOBIETA, KTÓRA CZUWA NAD ŚWIATEM

WODA. A LOVE STORY

SPADANIE

MILCZENIE JEST MI MATKĄ

OGIEŃ

SNY I WIZJE. ODBITE ŚWIATŁO

ROZPIĘTOŚĆ. O CZASIE I KAMIENIU

MYSTERY

KOŚCI I INNE DROGIE KAMIENIE

ŚWIATY FANTOMOWE