Komunikacja międzykulturowa (Nr 42)

56,00 zł
0

Przekład/komparatystyka/teoria i historia literatury

 

Kategoria:

Autor: Monika Gawlak (red.), Alina Świeściak (red.)

ISBN   978-83-7164-915-8 
Wymiary  150x210 mm 
Liczba stron  600 
Rok wydania  2016 

„Fuzja horyzontów”

SPOTKANIA Z PRZEKŁADEM

Wacław M. Osadnik: Przekład jako fenomen wielosystemowy

Martina Ožbot: Słoweńskie i polskie przekładoznawstwo – wybrane zagadnienia w ujęciu porównawczym

Niko Jež: Nowe tendencje w przekładach literatury polskiej w Słowenii

Edward Balcerzan: Przekład-laboratorium. Julian Przyboś tłumaczy Pawła Tyczynę

Anna Majkiewicz: Czy stylizacja dialektalna jest nieprzetłumaczalna?

Marta Buczek: Słowacka proza naturyzmu w Polsce — z problematyki przekładu

Katarzyna Majdzik: Przekład farsy i przekład-farsa. Kłopoty z Ubu Królem po polsku

Agnieszka Adamow icz-Pośpiech: Kulturowe „świadectwa lektury” Sióstr Josepha Conrada

w przekładzie Wita Tarnawskiego

Anna Muszyńska Vizintin: Formuły tytułowe Sklepów cynamonowych Brunona Schulza w słoweńskim przekładzie

Anna Bednarczyk: Translatologiczne konteksty ekfrazy – o ilustracjach piosenek Eleny Kazancewej

Monika Gawlak: Wartość komentarza w przekładzie (w kontekście literatury słoweńskiej)

SPOTKANIA KOMPARATYSTYCZNE

Anna Krajewska: Komunikacja międzykulturowa jako teatr i jako performans

Anna Legeżyńska: „Stracone pokolenie” w prozie polskiej i obcej

Jelka Kernev Štrajn: Dwa modele poezji: Wisława Szymborska i Saša Vegri

Piotr Fast: Kilka uwag o obłędzie w literaturze (Krzysztoń, Kanowicz, Schneider, Fuks)

Anna Węgrzyniak, Tomasz Stępień: Co łączy Juliusza Słowackiego z Tarasem Szewczenką?

Danuta Szajnert: Czerwony ledykant Spinozy – apokryficzne sceny z życia filozofa (Zbigniew Herbert i Goce Smilevski)

Tone Smolej: „Dumny Polak cierpi w milczeniu”. Obraz Polaków w literaturze słoweńskiej

Marko Juvan: „Uświatawianie” Prešerna

Józef Zarek: Między słowem a obrazem. O Jiřím Kolářu w Polsce

Stefan Zabierowski: „Autor-Rodak”. Wokół polskich sporów o twórczość Conrada

Zoltan Jan: Recepcja twórczości słoweńskiego poety Cirila Zlobca we Włoszech

Leszek Małczak: Wciąż obca, czyli o slawistyce na początku XXI wieku

SPOTKANIA TEORETYCZNO- I HISTORYCZNOLITERACKIE

Grzegorz Gazda: Ku nowoczesnej historii literatury polskiej

Krzysztof Jarosz Kontener jako metafora tożsamości w Made in Mauritius Amala Sewtohula

Robert Rduch: Optant. Tragiczny los krytyka Franza Goldsteina

Alojzija Zupan Sosič: Początki i zakończenia narracji

Silvija Borovnik: Wielokulturowość w twórczości Josipa Ostiego

Miran Hladnik: Josip Lavtižar a wybory literaturoznawców

Barbara Czapik-Lityńska: Literackie kontestacje chorwackiego przełomu modernistyczno-awangardowego

Darja Pavlič: Narracyjność współczesnej poezji słoweńskiej (na przykładzie utworów Sveta poroka Vlada Žabota oraz Zemljevidi domotožja Borisa A. Novaka)

Miran Štuhec: Publicystyka Andreja Brvara

Marlena Gruda: Dominacja i zależność w powieści Filio ni doma Berty Bojetu

Alina Świeściak: Sztuka dyslokacji. O poezji Adama Zdrodowskiego


Biobibliografia prac Profesor Bożeny Tokarzowej

Noty o autorach

Indeks nazwisk