Listy do Konstantego Symonolewicza z lat 1928-1949

68,00 zł 90,00 zł
0

Listy Teodora Parnickiego (1908–1988) do Konstantego Symonolewicza (1884–1952) to wyjątkowe świadectwo relacji uczeń – mistrz. Adresat, wykształcony na Uniwersytecie Petersburskim orientalista, dyplomata i publicysta, pełnił w latach dwudziestych służbę dyplomatyczną w konsulacie polskim w Harbinie. W tym czasie, okresowo pracując jako nauczyciel historii i języka polskiego w miejscowym Gimnazjum Polskim, odegrał kluczową rolę w kształtowaniu się osobowości i zainteresowań literackich przyszłego pisarza. Otaczając przez kolejne lata swego ucznia niemal ojcowską opieką, był świadkiem jego dojrzewania jako człowieka i artysty. Listy składają się na wolny od jakichkolwiek retuszów autoportret psychologiczny i intelektualny Teodora Parnickiego z czasów młodości spędzonej we Lwowie, sporządzony na tle silnie spolaryzowanego pod względem ideowo-politycznym życia literackiego w Polsce drugiej dekady okresu międzywojennego.

Teodor Parnicki –urodzony w Berlinie, wychowany w Moskwie i Ufie, w 12. roku życia znalazł się w Harbinie (Chiny), gdzie nauczył się od podstaw języka polskiego i gdzie już kilka lat później postanowił zostać polskim powieściopisarzem historycznym. Po przyjeździe w 1928 roku na studia do Lwowa rozpoczął działalność literacką, dając się poznać jako wytrawny znawca i krytyk literatury rosyjskiej oraz autor opowiadań historycznych, choć za jego oficjalny debiut uchodzi dopiero powieść Aecjusz, ostatni Rzymianin (1937). Po wydaniu w Jerozolimie dwutomowej powieści Srebrne orły (1944/5) – pozostając w służbie dyplomatycznej rządu londyńskiego – pisarz został przeniesiony do Meksyku, gdzie już po wojnie powstały decydujące o jego wyjątkowym miejscu w literaturze polskiej powieści, m.in. Koniec „Zgody Narodów” (1955), Słowo i ciało (1959), Tylko Beatrycze (1962) oraz cykle powieściowe Twarz księżyca (1961-1967) i Nowa baśń (1962-1970). Gdy wrócił do Polski, zaczął coraz częściej i wyraźniej sięgać w swojej twórczości po wątki autobiograficzne, a jednocześnie zdecydował się w niej na grę z ustaleniami historiografii, kontestując ich zobowiązujący charakter i wyznaczając dominującą rolę wyobraźni artystycznej.

[Od Autora]

Kategoria:

Autor: Tomasz Markiewka (opracował, wstępem i przypisami opatrzył)

ISBN   978-83-8183-077-5
Wymiary  160 x 235 mm
Liczba stron  833
Rok wydania  2021

Wstęp

Uwagi edytorskie

Podziękowania

 

1928

1. 19 sierpnia

2. 21 sierpnia

3. 24 sierpnia

4. 31 sierpnia

5. 14 września

6. 15 września

7. 26 września

8. 17 października

9. 27 października

10. 23 listopada

11. 17 grudnia

 

1929

12. 24 stycznia

13. 16 lutego

14. 23 marca

15. 20 maja

16. 7 lipca

17. 18 lipca

18. 20 sierpnia

19. 1 listopada

20. 23 grudnia

 

1930

21. 19 maja

22. 11 lipca

23. 17 sierpnia

24. 31 października

25. 19 listopada

26. 20 grudnia

 

1931

27. 24 lutego

28. 6 marca

29. 8 maja

30. 29 maja

31. 2 lipca

32. 8 sierpnia

33. 5 września

34. 18 września

35. 18 września

36. 17 listopada

37. 1 grudnia

38. 15 grudnia

 

1932

39. 5 stycznia

40. 12 stycznia

41. 25 stycznia

42. 22 lutego

43. 5 marca

44. 13 kwietnia

45. 25 kwietnia

46. 23 maja

47. 12 czerwca

48. 2 lipca

49. 8 lipca

50. 14 lipca

51. 23 lipca

52. 7 sierpnia

53. 17 sierpnia

54. 11 września

55. 18 września

56. 26 września

57. 11 października

58. 21 października

59. 19 grudnia

60. 25 grudnia

 

1933

61. 2 marca

62. 9 marca

63. 21 marca

64. 13 kwietnia

65. 26 kwietnia

66. 1 czerwca

67. 29 czerwca

68. 18 lipca

69. 27 lipca

70. 11 września

71. 19 października

72. 25 października

73. 5 grudnia

74. 16 grudnia

75. 18 grudnia

 

1934

76. 12 stycznia

77. 3 lutego

78. 15 lutego

79. 9 marca

80. 29 marca

81. 23 kwietnia

82. 9 czerwca

83. 26 czerwca

84. 15 lipca

85. 20 lipca

86. 1 sierpnia

87. 3 sierpnia

88. 16 sierpnia

89. 7 września

90. 8 września

91. 20 września

92. 28 września

93. 9 października

94. 18 października

95. 31 października

96. 1 listopada

97. 10 listopada

98. 15 listopada

99. 30 listopada

100. 12 grudnia

101. 23 grudnia

 

1935

102. 15 stycznia

103. 31 stycznia

104. 9 marca

105. 13 marca

106. 20 kwietnia

107. 13 maja 108. 22 maja

109. 7 czerwca

110. 9 lipca

111. 26 lipca

112. 30 lipca

113. 12 sierpnia

114. 7 września

115. 25 września

116. 4 listopada

117. 15 listopada

118. 18 listopada

119. 23 listopada

120. 7 grudnia

121. 14 grudnia

 

1936

122. 14 stycznia

123. 27 stycznia

124. marzec

125. 21 marca

126. 10 kwietnia

127. 11 czerwca

128. 16 czerwca

129. 25 czerwca

130. 13 lipca

131. 29 lipca

132. 5 sierpnia

133. 29 sierpnia

134. 17 września

135. 28 września

136. 9 października

137. 14 listopada

138. 14 grudnia

 

1937

139. 17 lutego

140. 9 marca

141. 16 lipca

142. 23 lipca

143. 21 sierpnia

144. 23 września

145. grudzień

 

1938

146. 4 lutego

147. 9 marca

148. 4 sierpnia

149. 1 grudnia

 

1939

150. 7 marca

151. 4 maja

152. maj

153. 2 czerwca

154. 15 lipca

 

1946–1949

155. 21 grudnia 1946

156. 1 marca 1947

157. 24 maja 1947

158. 18 września 1947

159. 2 marca 1949

160. 10 kwietnia 1949

[161]. 1949–1951?

 

Aneks

Wprowadzenie

[1]. Nekrolog [Bronisława Augustowicza Parnickiego]

[2]. Nieodżałowanej pamięci B[ronisława] A[ugustowicza] Parnickiego

[3]. [Notatka prywatna], Harbin, sierpień 1928

[4]. List Marka Ałdanowa do Teodora Parnickiego, 6 września 1932

[5]. List Teodora Parnickiego do rosyjskiego czasopisma „Miecz”,

31 października 1934

[6]. Konstanty Symonolewicz, Odważny autor – debiutant

Fotografie

1–31

 

Bibliografia

Bibliografia publikacji prasowych Teodora Parnickiego z lat 1928–1938 (wybór)

Powieści Teodora Parnickiego (spis chronologiczny)

Wydania tekstów krytycznoliterackich, wykładów i wywiadów

Wydania dzienników, korespondencji i wspomnień Teodora

Parnickiego (spis chronologiczny)

Indeks osobowy