Maski wolności (Nr 31)

42,00 zł
0

w dramacie i teatrze XX i XXI wieku

Wieloaspektowość pojęcia wolności oraz naturalnie występujące w nim antagonizmy i konflikty powodują, że mówienie o wolności zaowocowało różnorodnymi ugruntowanymi kulturowo i filozoficznie ideami wolności. Do wielu z nich odwołują się dramaturdzy i ludzie teatru XX i XXI wieku, poruszając ten problem i budując literackie oraz teatralne obrazy wolności, a także nierzadko manifestując własne, artystyczne działania wolnościowe tworzonymi tekstami i spektaklami. Zadają z tych dwóch perspektyw pytania o istotę wolności […]. W rozważaniach tych powracają w charakterze odwołań i kontekstów doskonale znane w filozofii i kulturze pojęcia wolności absurdalnej Alberta Camusa, wolności pozytywnej i negatywnej Isaiaha Berlina, wolności rozumianej jako konieczność bądź możliwość wyboru jak u Karla Jaspersa, Martina Heideggera czy Jeana-Paula Sartre’a.

Ze Wstępu

 

Kategoria:

Autor: Lidia Mięsowska, Paulina Charko-Klekot, Anna Tyka (pod. red.)

ISBN  978-83-8183-022-5
Wymiary  145x210 mm
Liczba stron  392
Rok wydania  2019

WSTĘP

KRYSTYNA DUNIEC

Ile mamy wolności?

 

PIOTR MISZTELA

Eklektyzm zła. Oblicza zdrady i tyranii

w Termopilach polskich Tadeusza Micińskiego

 

AGNIESZKA KOWALKIEWICZ-KULESZA

Wolność duchowa w dramaturgicznej twórczości

Jerzego Szaniawskiego

 

MARIAN KISIEL

Śmierć zawsze wygrywa.

O pantomimie Zygmunta Krzyżanowskiego

 

JACEK KOPCIŃSKI

Cela Konrada, czyli polski dramat więzienny

 

JULIUSZ TYSZKA

Cena wolności w życiu i w sztuce:

Teatr Ósmego Dnia w latach 1970–1976

 

EWA WĄCHOCKA

Szyfry wolności — maski nudy

 

SEBASTIAN ZACHAROW

Motywy wolności osobistej wobec alegorii tożsamości narodowej w twórczości Michela Tremblaya

МАРИНА НИКОЛАЕВА, НАТАЛЬЯ ТОМСКАЯ

Виды и функции повтора в пьесах театра абсурда

TOMASZ CHOMISZCZAK

Dwie postacie w poszukiwaniu wolności,

czyli gdy przyjdzie Godot

 

MARTYNA KOWALSKA

Rozważania o wolności wewnętrznej

(inspirowane dramaturgią Marii Arbatowej)

 

ПАВЕЛ РУДНЕВ

Свобода в постсоветской российской драматургии

 

ИРИНА МУРЗАК

Зритель как третий творец спектакля (проблема восприятия эпических текстов классики в сценической версии)

 

ОЛЬГА ЖУРЧЕВА, ТАТЬЯНА ЖУРЧЕВА

Мотив свободы/несвободы

в ранней драматургии Вадима Леванова

 

BEATA POPCZYK-SZCZĘSNA

Teksty w natarciu — język wolności (?)

 

IRINA LAPPO

W poszukiwaniu utraconej twarzy:

kilka uwag o najnowszym dramacie białoruskim

 

KRYSTYNA LATAWIEC

Nieznośnie lekka wolność w Ślubie Witolda Gombrowicza w reżyserii Anny Augustynowicz

 

BARBARA ŻARINOW

Wizualizacja wolności i zniewolenia na scenie

 

KRZYSZTOF TYCZKO

Wolność i tragizm w twórczości Asi Wołoszyny

 

ЕКАТЕРИНА АВЕРЬЯНОВА

Опыт синкретического театра

в саундраме Ивана Вырыпаева Сахар

 

PAULINA CHARKO-KLEKOT

Teatr.doc i dramat dokumentalny — nowe drogi wolności artystycznej (rys historyczny)

 

ANNA TYKA

Przestrzenie zniewolenia w dramaturgii braci Priesniakowów

 

SZYMON ZYGMA

Początki Sceny Plastycznej KUL i jej metamorfozy

w panoramie kultury studenckiej

Noty o autorach