Medialna abdykacja. Od ustąpienia Benedykta XVI do wyboru papieża Franciszka

28,00 zł
0

Analiza wydarzeń medialnych w publikacjach prasy niemieckiej, polskiej i rosyjskiej.

Oddajemy do rąk Czytelników książkę, która wpisuje się w nurt badań nad obrazem religii w przekazach mediów. Przedmiotem naszego zainteresowania jest „medialna abdykacja” rozpatrywana z perspektywy wybranych dzienników z Niemiec, Polski i Rosji. Podjęta tematyka prowadzi nas do odpowiedzi na kilka znaczących pytań: Jaki obraz medialny papieskiego ustąpienia prezentowała prasa poszczególnych krajów? Co mają ze sobą wspólnego tego rodzaju medialne reprezentacje? Co znajdujemy w nich swoistego? Wreszcie, jakie są główne tendencje w kreowaniu prasowego wizerunku papiestwa?

Ze Wstępu

 

Kategoria:

Autor: Damian Guzek, Patrycja Szostok, Dagmara Głuszek-Szafraniec

ISBN   978-83-7164-884-7
Wymiary  160x235 mm
Liczba stron  260
Rok wydania  2015

Przeprowadzona analiza nie tylko odzwierciedla problematykę zagadnień związanych z ustąpieniem Benedykta XVI i wyborem nowego papieża, ale także obrazuje stan dziennikarstwa w poszczególnych krajach, akcentując najwyższe standardy obowiązujące w tej przestrzeni w Niemczech.

dr hab. Monika Marta Przybysz, prof. UKSW

 

Autorzy podjęli próbę odpowiedzi na pytania o sposób przedstawiania ustąpienia papieża Benedykta XVI przez wybrane środki przekazu, cechy charakterystyczne obrazów medialnych oraz główne tendencje w kreowaniu wizerunku tego wydarzenia. […] Na uznanie zasługuje oparcie badań na szerokim materiale empirycznym oraz przygotowanie przemyślanego modelu badawczego zakorzenionego w odpowiednio zidentyfikowanych i określonych podstawach teoretycznych.

dr hab. Ewa Nowak, UMCS

Wprowadzenie

 

1. Podstawy teoretyczne i metodologiczne oraz kontekst papieskiego ustąpienia

Kontekst historyczny papieskiego ustąpienia 

Kontekst prawno-kanoniczny ustąpienia Benedykta XVI i wyboru Franciszka 

Pole teoretyczne badań 

Metodologia badań 

 

2. Ustąpienie papieża na łamach niemieckiej prasy

„Die Welt” 

„Frankfurter Allgemeine Zeitung” 

„Bild” 

„Süddeutsche Zeitung” 

Podsumowanie 

 

3. Ustąpienie papieża na łamach polskiej prasy

„Fakt” 

„Rzeczpospolita” 

„Dziennik Gazeta Prawna” 

„Gazeta Wyborcza” 

Podsumowanie 

 

4. Ustąpienie papieża na łamach rosyjskiej prasy

„Rossijskaja Gazieta” 

„Komsomolska Prawda” 

„Izwiestija” 

„Moskowskij Komsomolec” 

Podsumowanie 

 

5. „Papieska abdykacja” w perspektywie porównawczej

Liczba materiałów i częstotliwość ich ukazywania się 

Dominująca tematyka 

 

Wnioski 

 

Bibliografia 

Aneksy 

Indeks nazwisk 

Spis wykresów 

Summary

Kurzfassung

Резюме