Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu

30,00 zł
0

Przedstawiona tu monografia jest pogłębioną analizą funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu w latach 1998-2003. Ta cezura czasowa nie jest bynajmniej przypadkowa. Jest to bowiem etap, w którym przedmiotowy MOSiR z typowego podmiotu funkcjonalnego, jakich wiele przy każdym Urzędzie Miejskim, szczególnie w wielkich podmiotach miejskich, zmienił swoją strukturę i stał się niezależnym podmiotem kreującym w znacznym stopniu i reżyserującym systematyczne działania zmierzające w kierunku szerzenia kultury fizycznej, rekreacji oraz sportu wyczynowego w skali miasta.

Zabrzański MOSiR przekształcił się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której właścicielem stało się miasto Zabrze. Ale spółka ta działająca w aspekcie ekonomicznym w obszarze prawa handlowego w znacznym stopniu przynosiła również dochody, czyli po części zarabiała na swoja statutową działalność. Na tym polegał zabrzański eksperyment, w którym autor był zresztą głęboko zaangażowany. O sukcesie eksperymentu świadczy sytuacja, że kolejne wielkie, ale również mniejsze miasta poszły drogą zabrzańskiego eksperymentu ekonomiczno-społecznego.

Ze Wstępu

Kategoria:

Autor: Józef Kubica

ISBN   978-83-8183-052-2
Wymiary  165x235 mm
Liczba stron  158
Rok wydania  2020

WSTĘP

ROZDZIAŁ I

REKREACJA I KULTURA FIZYCZNA JAKO FORMA

ZAGOSPODAROWANIA CZASU WOLNEGO I POLITYKI SOCJALNEJ

ZABRZE A RUCH SPORTOWY

1.1 Czas wolny i rekreacja. Metodologia i socjalny model sportu i rekreacji

1.2 Struktura pojęciowa kultury fizycznej

1.3 Miasto Zabrze - historia i współczesność

1.4 Sport i rekreacja w Zabrzu

 

ROZDZIAŁ II

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZABRZU

FUNKCJA SOCJALNO-SPORTOWO-ZDROWOTNA

2.1 Powołanie i wstępny okres działalności MOSiR w Zabrzu

2.2 Podstawy prawno-organizacyjne działalności MOSiR w Zabrzu

 

ROZDZIAŁ III

DZIAŁALNOŚĆ ZABRZAŃSKIEGO MIEJSKIEGO

OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W LATACH 1998-2000

WDROŻENIE EKONOMICZNO-SOCJALNEGO MODELU PODMIOTU

3.1 Innowacyjność ekonomiczna MOSiR Zabrze

3.2 Metodologia finansowania MOSiR Zabrze na tle innych tego typu struktur w województwie śląskim

 

ROZDZIAŁ IV

MOSiR ZABRZE W LATACH 2001-2003

SOCJALNA FORMUŁA I INNOWACYJNE METODY DZIAŁANIA

4.1 MOSiR jako koordynator całokształtu ruchu sportowego w mieście

4.2 Podmiotowość socjalna MOSiR Zabrze

4.3 Perspektywiczny, socjalny model MOSiR Zabrze

ZAKOŃCZENIE

STRESZCZENIE

SUMMARY

ZUSAMMENFASSUNG

BIBLIOGRAFIA