Mikołów

0

Monografia historyczna 1222-2022

Mikołów to miasto mające średniowieczną tradycję historyczną. Można sięgnąć nawet jeszcze głębiej, do prahistorii, a wtedy pojawienie się człowieka na tym terenie i osadnictwo rozpoczęło się wiele tysięcy lat temu. To dla mikołowian powód do dumy ze swojej przeszłości, tak różnej przecież od dominujących w krajobrazie Górnego Śląska nowych miast przemysłowych. Może Mikołów nie ma za sobą burzliwej urbanizacji trwającej na Górnym Śląsku już od XIX wieku, za to jego struktura przestrzenna pozostała naturalna i przyjazna mieszkańcom. Łatwo się poruszać po mieście nad potokiem Jamna dzięki naturalnemu centrum znajdującemu się od wieków na Rynku. Wielowiekowa przeszłość Mikołowa budzi zainteresowanie. Dlatego władze miasta u progu XXI wieku postanowiły dokonać bilansu kilkusetletniej jego historii. Oddawana do rąk czytelników monografia historyczna ma być odpowiedzią na to zapotrzebowanie.

[Ze Wstępu]

 

Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", które jest wydawcą tej publikacji, nie prowadzi sprzedaży.

Monografię można zakupić w Instytucie Mikołowskim (dwa tomy w cenie: 100,00 zł), ul. Konstytucji 3 Maja 18 w Mikołowie lub pisząc na maila: im.sklep@wp.pl

 

 

Kategoria:

Autor: Praca pod redakcją Ryszarda Kaczmarka i Jerzego Sperki

ISBN 

978-83-8183-107-9

978-83-8183-108-6

Wymiary  160x235
Liczba stron

 t. 1 - 616

t. 2 - 758

Rok wydania 2021

I. Rozwój przestrzenny miasta

Po I wojnie światowej

Po II wojnie światowej

Mikołowskie gminy i przysiołki

Borowa Wieś

Paniowy

Śmiłowice

Mokre

Bujaków

 

II. Kultura, oświata, życie codzienne

Kultura duchowa i materialna mikołowian w epoce nowożytnej

W okresie habsburskim

W okresie pruskim

Życie codzienne, życie kulturalne, organizacje społeczno-kulturalne w latach

1914–1945 I wojna światowa

Powstania i plebiscyt

W II Rzeczypospolitej

II wojna światowa

Czasy Polski Ludowej i lata transformacji ustrojowej do 1991 roku

Trudne lata powojennej odbudowy (1945–1949)

Rzeczywistość lat stalinizmu (1950–1955)

Szara codzienność socjalistycznego miasta (1956–1979)

Ostatnie lata PRL i czasy transformacji systemu (1980–1991)

Oświata

Od początków szkolnictwa w Mikołowie do II wojny światowej

Oświata w Mikołowie po II wojnie światowej

 

III. Gospodarka

Gospodarka do początku XVI w.

Rolnictwo

Rzemiosło

Hutnictwo

Gospodarka rybna

Handel

Obowiązki miasta wobec właściciela

W okresie habsburskim (1517–1740)

Rolnictwo

Gospodarka stawowa

Gospodarka leśna

Rzemiosło

Rzemiosła branży spożywczej

Rzemiosła branży włókienniczej

Rzemiosła branży skórzanej

Rzemiosła branży metalowej

Rzemiosła branży drzewnej

Rzemiosła branży budowlanej

Piwowarstwo i wyszynk wódczany oraz winny

Handel

Podsumowanie

W czasach pruskich i w odrodzonej Polsce

Pod panowaniem pruskim

W niepodległej Polsce 1922–1939

W czasie II wojny światowej

W powojennej Polsce do 1991 r.

Odbudowa i upaństwowienie gospodarki (1945–1950)

W latach planu sześcioletniego (1950–1955)

Czasy gospodarczego wzrostu (1956–1979)

Lata upadku i stagnacji (1981–1990)

 

IV. Kościoły i wyznania

Kościół katolicki do początku XVI wieku

Parafia mikołowska

Początki kościoła w Mikołowie

Plebani (proboszczowie) mikołowscy

Uposażenie kościoła parafialnego

Kościół katolicki w XVI–XX wieku

Kościół katolicki w Mikołowie po okresie reformacji

Parafia mikołowska

Kościół pw. św. Mikołaja

Kościół parafialny pw. św. Wojciecha (stary) i Matki Bożej Śnieżnej

Kościół parafialny pw. św. Wojciecha (nowy)

Kościół (kościołek, kaplica) pw. św. Anny

Duchowieństwo

Wikariusze

Probostwo

Prebenda

Parafia św. Urbana Papieża i Męczennika (Mikołów-Kamionka)

Parafia św. Antoniego z Padwy (Mikołów-Reta-Goj)

Zgromadzenia zakonne w Mikołowie

Cmentarze katolickie w Mikołowie

Bractwa i stowarzyszenia religijne w Mikołowie

Kościół ewangelicki

Cmentarz ewangelicki

Żydzi

Początki żydowskiego osadnictwa w Mikołowie

Żydzi mikołowscy w XIX w.

Po 1922 roku

II wojna światowa

 

V. Współczesny Mikołów

Po ustawie samorządowej w III RP

Samorząd gminny po 1990 r.

Burmistrzowie Mikołowa

Rada Miejska

Mikołów dzisiaj

Powierzchnia i ludność

Symbole miasta

Samorząd miejski

Miejskie jednostki organizacyjne

Mikołowskie sołectwa i dzielnice

Mikołów obywatelski

Kultura i sport – miejskie instytucje i wydarzenia

Mikołów – siedziba powiatu

Śląski Ogród Botaniczny

Aneks. Mikołowskie kapliczki i krzyże przydrożne

Spis ilustracji tomu I

Spis ilustracji tomu II

Spis tabel tomu I

Spis tabel tomu II

Bibliografia

Indeks osobowy