Miłośnicy Melpomeny

25,00 zł
0

Kartki z dziejów Towarzystwa Kultury Teatralnej w Katowicach

Pomysł przygotowania monografii Wojewódzkiego Oddziału Towarzystwa Kultury Teatralnej w Katowicach narodził się u schyłku ubiegłego wieku. Jego gorącą admiratorką była Otylia Czerny-Antoniewicz, honorowa prezes oddziału, wieloletnia kierowniczka biura zarządu, powszechnie znana i lubiana animatorka kultury a jednocześnie utalentowana artystka. Pani Tola, podówczas prawdziwa kronika ruchu amatorskiego, chroniła w pamięci nie tylko wszelkie inicjatywy teatralne, jakie pojawiły się na obszarze Polski południowej od Bielska po granice krakowskiego, nie tylko znała z imienia i nazwiska instruktorów czy kierowników grup artystycznych, ale i potrafiła bezbłędnie wyłaniać z obszernych wtedy list laureatów rozmaitych konkursów i przeglądów te osoby, które zabłysnęły talentem, którym należało pomóc lub które trzeba było skierować na drogę profesjonalnego kształcenia. Wielu znakomitych dziś koryfeuszy scen polskich jej właśnie zawdzięcza utwierdzenie w słuszności zawodowych decyzji, wielu instruktorów z rozrzewnieniem wspomina pomoc, jakiej im udzielała w niełatwych dla wszystkich czasach.

Ze Wstępu

 

Kategoria:

Autor: Ewa Kosowska i Eugeniusz Jaworski (opracowanie)

ISBN   978-83-8183-005-8
Wymiary  170x245 mm
Liczba stron  416
Rok wydania 2019

Część I. Ruch amatorski. Próby rozpoznania

 

Wprowadzenie

Tradycje Towarzystwa Kultury Teatralnej na Śląsku i w Zagłębiu

Stan i perspektywy teatru niezawodowego – próba diagnozy

XXX-lecie Towarzystwa Kultury Teatralnej w województwie katowickim

Główne kierunki działania i rozwoju Towarzystwa Kultury Teatralnej w województwie katowickim. Założenia programowe przedkładane do dyskusji Delegatom na Walnym Zjeździe Oddziału Wojewódzkiego TKT w Katowicach 19 września 1987 r.

Dylematy współczesnego regionalizmu?

Gawęda ludowa – tradycje, współczesność, funkcje (na materiale śląskim)

 

Część II. Z archiwum Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Kultury Teatralnej w Katowicach

 

Członkowie Honorowi Towarzystwa Kultury Teatralnej

Prezesi Honorowi Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Kultury Teatralnej

Janusz Kurek, Medal im. Mariana Mikuty

Lista wyróżnionych medalem im. Mariana Mikuty „Zasłużonemu dla Kultury Teatralnej”

Galeria laureatów „Złotej Maski”

Zarządy Oddziału Wojewódzkiego TKT w Katowicach

Prezesi Oddziałów Terenowych (Miejskich) TKT w Katowicach w latach 1983–2007

Sylwetki bardziej znanych działaczy i aktywistów pracy pozalekcyjnych w szkołach górniczych (oprac. Stanisław Wilczek)

Centralny Stacjonarny Kurs Społecznych Instruktorów Teatralnych Związku Teatrów Amatorskich 2–25 sierpnia 1966 w Cieszynie

Informacja o działalności Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Kultury Teatralnej w latach 1970–1974

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Kultury Teatralnej w Katowicach za okres od 24.V.1979 r. do 7.IX.1983 r. (oprac. Mieczysław Niedźwiecki przy udziale Otylii Czerny-Antoniewicz)

Sprawozdanie z działalności Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Kultury Teatralnej w Katowicach za okres od 9 września 1983 do 15 września 1987 roku (oprac. Ewa Kosowska przy udziale Otylii Czerny-Antoniewicz)

(...)