Młodość utracona, odkrywana starość

30,00 zł
0

Wprawdzie czas nie jest niczyim wrogiem, niemniej jednak przekraczając smugę cienia i osiągając wiek późno dojrzały, postrzegamy aż nazbyt wyraźnie odwrócenie perspektywy czasowej – z czasu przeżytego w czas, jaki nam jeszcze pozostał, i wówczas ze zdziwieniem dostrzegamy, jak w tytule sztuki o starości Pameli Catherine Delaney (2009), że Lepiej już było, i zaczyna do nas docierać prozaiczny fakt: jutro zapowiada śmierć, a pojutrze życie – w innej czasoprzestrzeni, w nieznanym czasie i wymiarze. Inaczej mówiąc, przeszłość wprowadza nas w teraźniejszość, a ta z kolei w przyszłość, i dalej poza przestrzeń czasu – w wieczność…

(Słowo od Autora, fragment)

Kategoria:

Autor: Adam A. Zych

ISBN   978-83-8183-012-6
Wymiary 160x235 mm
Liczba stron  256
Rok wydania  2020

Słowo od autora

1. Rozwój i główne idee pedagogiki starzenia się i starości

2. Geragogika pomiędzy Scyllą a Charybdą

3. Pedagogika osób z otępieniem jako nowy obszar

geragogiki specjalnej

4. Język, mowa i komunikacja – ważną przestrzenią

geragogiki specjalnej

5. W kierunku geragogiki inicjacyjnej, inkluzyjnej, integracyjnej

6. Dziecko z przedwczesnym starzeniem się

7. Piękni osiemdziesięcioletni, czyli „starzenie się

z wdziękiem” a realia życia

8. „Zaklinanie rzeczywistości” a blaski i cienie podeszłego wieku

9. Praca a krotko- i długowieczność w gerontologii i mądrości narodów

10. Ekologia i gerontologia, czyli starość a godzenie się

z przestrzenią, miejscem, czasem…

11. Starość darem losu, życiowym zadaniem i wyzwaniem dla

przyszłości

12. Patrząc na starość, gdy Bóg się uśmiecha…

13. Prawa człowieka prawami ludzi starszych

14. Modelowe rozwiązania przeciwdziałania przemocy wobec

osób starszych

15. Starość w poezji – poezja [w] starości

16. Od Jana z Czarnolasu do Jana Sztaudyngera, czyli starość

we fraszkach

17. Psychoanalityczna koncepcja człowieka starego

18. Wiara u schyłku życia ludzkiego

19. „Wstrzymaj się chwilo” – geragogika losu i mądrości życiowej

20. W poszukiwaniu wskaźników jakości życia osób starszych

21. Od juwentologii do pedagogiki w służbie starości

Słowo końcowe

Bibliografia

Filmografia

Netografia