Opieka w ginekologii

35,00 zł
0

Książka powstała w wyniku połączenia nowoczesnej wiedzy w zakresie pielęgniarstwa w ginekologii z doświadczeniem wynikającym z praktyki i obserwacji dydaktycznej. Układ i treść zostały dostosowane do nowo opracowanego programu nauczania w systemie szkolenia na poziomie studiów zawodowych pierwszego stopnia.

W monografii ujęto ogólne zasady obowiązujące w planowaniu i realizacji opieki pielęgniarskiej metodą procesu pielęgnowania.

Zagadnienia podjęte w publikacji należy traktować jako propozycję rozwiązań modelowych. Praca ma charakter otwarty, a informacje w niej zawarte mogą stanowić podstawę do dalszej pracy naukowo-dydaktycznej. Opracowując poszczególne tematy, autorzy starali się uwzględnić wszystkie zadania i funkcje położnej w procesie pielęgnowania w ginekologii.

Ze Wstępu

Kategoria:

Autor: Adam Sipiński (red.)

ISBN   978-83-7164-717-8
Wymiary  145x205 mm
Liczba stron  208
Rok wydania  2012

W publikacji omówiono charakter roli i obowiązków pielęgniarek i położnych, wynikających z rozumienia współczesnego pielęgniarstwa oraz z zadań zawodowych. [...] Książka jest niezbędna szczególnie dla studentów kierunków położnictwa i pielęgniarstwa, a także innych kierunków oraz specjalności. Uwzględnia aktualną wiedzę wieloaspektowo, poszerzając spojrzenie o zagrożenia zdrowotne na różnych etapach życia kobiety. [...] Podstawą sprawowanej opieki ginekologicznej powinna być świadomość istnienia oczekiwań kobiet obciążonych chorobą, jak również ich potrzeb społecznych. Należy kształtować ją zgodnie z uzyskaną informacją na podstawie dowodów naukowych. Rezultatem tego założenia jest nowoczesne podejście w opiece w pielęgniarstwie ginekologicznym, wykorzystujące światowy dorobek naukowy i doświadczenie. Niniejsza publikacja w dużym stopniu przyczyni się do takiego dojrzałego podejścia.

dr n. med. Bogumiła Kiełbratowska

 

 

Każdy rozdział zawiera wprowadzenie w zagadnienie, wskazania i przeciwwskazania do postępowania pielęgniarskiego i ewentualnego zabiegu, a szczególnie omawia rolę pielęgniarki i położnej, samodzielną lub przygotowującą i asystującą lekarzowi. Czynności przedstawiono szczegółowo, we właściwej kolejności, co ułatwia szkolenie i prawidłowe postępowanie. Uwzględniono również w rozdziałach potrzeby podopiecznych pacjentek, wsparcie psychiczne, zalecenia i porady profilaktyczne.

prof. zw. dr med. hab. Adam Cekański

Słowo wstępne


1. Proces pielęgnowania w ginekologii

1.1. Gromadzenie danych, analizowanie, formułowanie diagnozy pielęgniarskiej

1.2. Planowanie opieki pielęgniarskiej

1.3. Realizowanie planu pielęgnacji i ocenianie

1.4. Dokumentacja procesu pielęgnowania

 

2. Zapobieganie zakażeniom szpitalnym w oddziale ginekologicznym

2.1. Czynniki ryzyka zakażeń szpitalnych w ginekologii

2.1.1. Zakażenie dróg moczowych

2.1.2. Zakażenia pooperacyjne

2.2. Profilaktyka zakażeń szpitalnych

2.3. Podsumowanie

 

3. Udział położnej w badaniach i zabiegach diagnostyczno- -terapeutycznych w ginekologii

3.1. Zadania położnej/pielęgniarki w diagnostyce ginekologicznej – ogólne wytyczne

3.2. Udział położnej/pielęgniarki w badaniach podstawowych

3.2.1. Badanie przedmiotowe ogólne i wywiad ginekologiczny

3.2.2. Badanie ginekologiczne

3.2.3. Cytologia

3.2.4. Badanie biocenozy pochwy

3.2.5. Badania bakteriologiczne

3.2.6. Badania cytohormonalne

3.2.7. Badanie ultrasonograficzne miednicy małej

3.2.8. Badania laboratoryjne krwi

3.2.9. Badania hormonalne

3.2.10. Badanie moczu

3.3. Udział położnej/pielęgniarki w badaniach specjalistycznych

3.3.1. Kolposkopia

3.3.2. Kolpomikroskopia

3.3.3. Kuldoskopia

3.3.4. Urografia

3.3.5. Cystoskopia

3.3.6. Chromocystoskopia

3.3.7. Badania urodynamiczne

3.3.8. Tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny

3.3.9. Badania cytogenetyczne

3.3.10. Badanie histopatologiczne

3.3.11. Konsultacje specjalistyczne

3.4. Udział położnej w przygotowaniu kobiety do zabiegów diagnostyczno-terapeutycznych w ginekologii. Opieka pielęgniarska po zabiegach

3.4.1. Wyłyżeczkowanie jamy macicy

3.4.2. Pobranie wycinków z tarczy części pochwowej szyjki macicy

3.4.3. Zabieg usunięcia polipa szyjki

3.4.4. Punkcja zagłębienia odbytniczo-macicznego

3.4.5. Elektrokonizacja i elektrokoagulacja

3.4.6. Laparoskopia

3.4.7. Laparotomia diagnostyczna

3.4.8. Histeroskopia

3.4.9. Krioterapia

3.4.10. Laseroterapia

 

4. Opieka pielęgniarska w stanach zapalnych i zakażeniach narządów płciowych

4.1. Zapalenie sromu

4.2. Zapalenie gruczołu przedsionkowego większego – Bartholina

4.3. Zapalenie pochwy

4.3.1. Infekcja grzybicza pochwy

4.3.2. Bakteryjne zapalenie pochwy

4.3.3. Rzęsistkowe zapalenie pochwy

4.3.4. Atroficzne zapalenie pochwy

4.4. Zapalenie szyjki macicy

4.5. Zapalenie błony śluzowej macicy

4.6. Zapalenie przydatków

4.8. Przykładowe formułowanie diagnozy pielęgniarskiej i planu opieki

 

5. Pielęgnowanie w chorobach przenoszonych drogą płciową

5.2. Kiła

5.2. Rzeżączka

5.3. Opryszczka narządów płciowych

5.4. Wrzód miękki

5.5. Kłykciny kończyste

5.6. AIDS

5.7. Profilaktyka chorób przenoszonych drogą płciową

5.8. Zasady prowadzenia edukacji dotyczącej chorób przenoszonych drogą płciową

 

6. Planowanie opieki pielęgniarskiej nad kobietą z zaburzeniami statyki narządów płciowych

6.1. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad kobietą z obniżeniem pochwy

6.2. Pielęgnacja pacjentki po operacji plastycznej krocza

6.2.1. Doba operacyjna

6.2.2. Kolejne doby pooperacyjne

6.3. Model opieki nad kobietą z obniżeniem lub wypadaniem macicy

6.4. Rola położnej w profilaktyce wypadania narządów płciowych

 

7. Zadania położnej w opiece nad kobietą w okresie okołomenopauzalnym

7.1. Zadania położnej w opiece nad kobietą w okresie menopauzy

7.2. Problemy zdrowotne kobiet w okresie okołomenopauzalnym

7.3. Sposoby łagodzenia dolegliwości okresu klimakterium – edukacja kobiety i jej rodziny

7.3.1. Uczucie gorąca

7.3.2. Bezsenność i nocne poty

7.3.3. Zmienność nastroju

7.3.4. Zaburzenia miesiączkowania. Zespół napięcia przedmiesiączkowego

7.3.5. Płodność

7.3.6. Migrenowe bóle głowy

7.3.7. Nadwaga

7.3.8. Suchość pochwy, obniżone libido

7.3.9. Nietrzymanie moczu

7.3.10. Skóra

7.3.11. Nadmierne wypadanie włosów

7.3.12. Ból kręgosłupa. Ryzyko wystąpienia osteoporozy

7.4. Profilaktyka w okresie okołomenopauzalnym

 

8. Przygotowanie kobiety do operacji ginekologicznej i zasady pielęgnowania po zabiegu operacyjnym

8.1. Typy operacji ginekologicznych

8.2. Standardy postępowania w przygotowaniu chorej do operacji ginekologicznej drogą pochwową i przez powłoki brzuszne

8.2.1. Przygotowanie fizyczne dalsze

8.2.2. Przygotowanie psychiczne dalsze

8.2.3. Przygotowanie fizyczne bliższe

8.2.4. Przygotowanie psychiczne bliższe

8.2.5. Przygotowanie do operacji wykonywanej drogą pochwową

8.2.6. Przygotowanie pacjentki do operacji ginekologicznej w trybie nagłym

8.3. Opieka pielęgniarska po operacjach ginekologicznych

8.3.1. Przygotowanie sali pooperacyjnej na przyjęcie pacjentki z bloku operacyjnego

8.3.2. Zasady wczesnej opieki pooperacyjnej

8.3.3. Przykładowe formułowanie diagnozy pielęgniarskiej i planu opieki

8.3.4. Obserwacja i pielęgnacja pacjentki w pierwszej i kolejnych dobach po operacji ginekologicznej. Prowadzenie dokumentacji medyczno-pielęgniarskiej  

8.3.5. Specyfika pielęgnowania rany pooperacyjnej w prawidłowym i patologicznym procesie gojenia

8.3.6. Profilaktyka powikłań pooperacyjnych

8.3.7. Zasady prowadzenia rehabilitacji pooperacyjnej w ginekologii

 

9. Problem niepłodności małżeńskiej. Udział położnej w diagnostyce niepłodności żeńskiej

9.1. Gromadzenie danych i ustalenie priorytetów w diagnozie pielęgniarskiej

9.2. Diagnostyka niepłodności – zadania położnej w przygotowaniu kobiety do badań

9.2.1. Badanie przedmiotowe ogólne i wywiad

9.2.2. Pomiar podstawowej temperatury ciała (test Palmera)

9.2.3. Badania biochemiczne krwi

9.2.4. Test Inslera (skala Inslera)

9.2.5. Badanie cytohormonalne – rozmazy cytohormonalne

9.2.6. Abrazja rysowa

9.2.7. Histerosalpingografia – HSG

9.2.8. Laparoskopia

9.2.9. Histeroskopia

9.2.10. Testy hormonalne

9.2.11. USG miednicy małej

9.2.12. Badania moczu

9.2.13. Test Kurzoka-Müllera

9.2.14. Badania hormonalne