Opieka w położnictwie

45,00 zł
0

Publikacja może posłużyć jako narzędzie w nauczaniu studentów, jak również jako uzupełnienie wiedzy osób już praktykujących w zawodzie. […] W przejrzysty sposób przedstawiono zasady postępowania w codziennej praktyce położnej. Książka wypełnia lukę pomiędzy piśmiennictwem omawiającym aktualny stan badań a dostępnymi publikacjami dla praktyków.

dr n. med. Bogumiła Kiełbratowska

Kategoria:

Autor: Adam Sipiński (red.)

ISBN   978-83-7164-718-5
Wymiary  145x205 mm
Liczba stron  380
Rok wydania  2012

Książka dostosowana jest do nowo opracowanego programu nauczania przedmiotu na poziomie studiów zawodowych pierwszego stopnia. […] Każdy rozdział zawiera wprowadzenie w zagadnienie, wskazania i przeciwwskazania do postępowania pielęgniarskiego i ewentualnego zabiegu, a szczególnie omawia rolę pielęgniarki i położnej, samodzielną lub przygotowującą i asystentującą lekarzowi.

prof. zw. dr n. med. hab. Adam Cekański

Część I. Opieka ambulatoryjna nad kobietą ciężarną, rodzącą, położnicą

1. Rola położnej w opiece przedkoncepcyjnej

2. Świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej w opiece nad kobietą i jej rodziną

3. Edukacja zdrowotna w działalności zawodowej położnej rodzinnej

4. Opieka położnicza nad kobietą w ciąży fizjologicznej

5. Psychoprofilaktyka położnicza

6. Rola położnej w edukacji zdrowotnej kobiet ciężarnych w zakresie wpływu używek, tytoniu i narkotyków na przebieg ciąży i stan płodu

 

Część II. Specyfika procesu pielęgnowania w sali porodowej

7. Proces pielęgnowania w sali porodowej

8. Zakres zadań i kompetencji położnej w sali porodowej

9. Nowe techniki porodowe

10. Organizacja pionu położniczo-ginekologicznego

 

Część III. Połóg

11. Problemy położnicze w połogu fizjologicznym

12. Problemy pielęgnacyjne podczas laktacji

13. Opieka położniczaw połogu patologicznym

14. Problemy emocjonalne w okresie poporodowym

 

Część IV. Specyfika pielęgnowania kobiet w ciąży ryzyka

15. Opieka położnicza w poronieniach

16. Opieka położnicza w porodzie przedwczesnym

17. Opieka położnicza w przedwczesnym pęknięciu pęcherza płodowego

18. Opieka położnicza nad pacjentkąz niewydolnością ciśnieniowo-szyjkową

19. Opieka położnicza w ciąży powikłanej cukrzycą

20. Opieka położnicza w ciąży powikłanej chorobami układu moczowego

21. Opieka położnicza nad pacjentką z chorobami serca

22. Opieka położnicza nad pacjentką z nadciśnieniem indukowanym ciążą

23. Opieka położnicza nad pacjentką z konfliktem serologicznym

24. Opieka położnicza nad pacjentką nosicielką HIV

25. Opieka położnicza w ciąży wielopłodowej

26. Opieka położnicza w ciąży przenoszonej

27. Utrata dziecka w okresie perinatalnym