Paternalistyczna rola przemysłu ciężkiego Zagłębia Górnośląskiego w zsakresie polityki socjalno-mieszkaniowej

16,00 zł 26,00 zł
0

(ostatni egz., został przeceniony ze względu na odchodzącą folię z okładki)

Epoka przemysłowa w Zagłębiu Górnośląskim wiązała się również w sposób naturalny z rozwojem urbanizacji, komunikacji i budowy infrastruktury. Zarówno technicznej jak też społecznej. Migrujący do powstającego regionu przemysłowego na skalę masową ludzie, którzy jako siła robocza byli po prostu w regionie niezbędni, musieli gdzieś mieszkać. Stąd przemysł szczególnie w części pruskiej Zagłębia Górnośląskiego podjął się z konieczności również budowy osiedli mieszkaniowych. Zgodnie z doktryną paternalizmu, zamieszkanie na osiedlu i mieszkaniu przyzakładowym, jeszcze mocniej wiązało pracownika z pracodawcą. W pierwszym etapie tworzenia się regionu przemysłowego, podmiotem podstawowym w kategorii budowy mieszkań dla pracowników był przemysł stanowiący w tym okresie czasu, własność państwa pruskiego. W ten sposób zaczynały kształtować się przede wszystkim takie sensu stricte miasta przemysłowe jak Chorzów-Królewska Huta, Zabrze, Siemianowice czy Świętochłowice. Rozwój i funkcjonowanie patronalnego budownictwa mieszkaniowego był obok działalności samego przemysłu w aspekcie społecznym, bardzo istotnym elementem epoki przemysłowej w Zagłębiu Górnośląskim. Można śmiało stwierdzić chociażby na bazie przeprowadzonych powyżej rozważań, że bez osiedli patronalnych nie byłoby dzisiejszych miast i osiedli w Zagłębiu Górnośląskim.

Od Redakcji

Powiadom mnie gdy pozycja będzie w sprzedaży.

Kategoria:

Autor: Eugeniusz Januła

ISBN   978-83-8183-038-6
Wymiary  155x230 mm
Liczba stron  160
Rok wydania 2020

WSTĘP

REGION BADAŃ

Krótka Historia

Warunki Naturalne i zasoby geologiczne

Epoka przemysłowa

Aspekt społeczny i Doktryna Paternalizmu

TEZY PRACY

Baza źródłowa i literatura

Metodologia badań

Zakres i ramy pracy

Utylitarność Badań

 

ROZDZIAŁ 1. KWESTIA SOCJALNO-MIESZKANIOWA W EUROPIE ZACHODNIEJ W OKRESIE ROZWOJU STOSUNKÓW KAPITALISTYCZNYCH

1/1 Uwarunkowania metodologiczne, socjalnej polityki mieszkaniowej. Socjalna funkcja mieszkań.

1/2 Kwestia socjalno-mieszkaniowa w Europie Zachodniej w okresie kapitalizmu wolno konkurencyjnego

1/3 Kwestia socjalna w doktrynie społecznej kościoła katolickiego w epoce nowożytnej i najnowszej.

1/4 Próby rozwiązań kwestii socjalno-mieszkaniowej w doktrynie i praktyce socjalizmu utopijnego.

1/5 Rozwiązania w polityce socjalno-mieszkaniowej w Europie Zachodniej w okresie kapitalizmu monopolistycznego (do I wojny światowej) Budownictwo patronalne

1/6 Okres międzywojenny 1918-1939. Próby socjalnych rozwiązań problemu mieszkaniowego w wiodących krajach Europy Zachodniej.

 

ROZDZIAŁ 2. KWESTIA SOCJALNO-MIESZKANIOWA W ZAGŁĘBIU GÓRNOŚLASKIM NA ETAPIE KAPITALIZMU WOLNOKONKURENCYJNEGO /DO ROKU 1870/

2/1 Uprzemysłowienie i przemiany społeczne w poszczególnych częściach regionu; Zabory; pruski, austriacki i rosyjski.

2/2 Aspekt socjalno - mieszkaniowy w pierwszej połowie XIX wieku. Rozwiązania w poszczególnych zaborach.

 

ROZDZ. 3. KWESTIA SOCJALNO-MIESZKANIOWA W ZAGŁĘBIU GÓRNOŚLĄSKIM W LATACH 1870-1918

3/1 Rozwój przemysłu, miast i osiedli na pruskim Górnym Śląsku

3/2 Przemiany ekonomiczne i rozwój socjalnomieszkaniowy w Zagłębiu Dąbrowskim

3/3 Rozwój przemysłowy i socjalno-mieszkaniowy na Śląsku austriackim

3/4 Stosunki socjalno-mieszkaniowe na pruskim Górnym Śląsku w latach 1870-1918.

3/5 Budowa socjalnych mieszkań w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1870-1918

3/6 Mieszkania patronalne na Śląsku Cieszyńskim w latach 1870-1918 94

 

ROZDZ. 4. SYTUACJA GOSPODARCZA I PROCESY URBANIZACYJNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM, ZAGŁĘBIU DĄBROWSKIM I GÓRNYM ŚLĄSKU NIEMIECKIM W LATACH 1918-1939

4/1 Przemiany polityczne w regionie, zmiany granic państwowych

4/2 Rozwój gospodarczy regionu

4/3 Demografia i postęp urbanizacji

4/4 Kwestia socjalno-mieszkaniowa w przemysłowej części województwa Śląskiego i Zagłębiu Dąbrowskim w okresie międzywojennym

Przemiany w przedziale 1918/ 1921.

Zagłębie Dąbrowskie

Sytuacja mieszkaniowa ludności w świetle wyników SP z roku 1931.

Przemiany w latach 1932 – 1939

4/5 Przemiany w sytuacji mieszkaniowej ludności w zachodniej-niemieckiej, części Zagłębia Śląsko-Dąbrowskiego

Okres 1918 - 1928

Okres 1927 – 1939

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA