Polityk, przyjaciel, autorytet. Rzecz o Wojciechu Korfantym (1873-1939)

27,00 zł
0

Opracowanie politycznej biografii Wojciecha Korfantego, które oddaję w ręce Czytelników, składa się z trzech części. Pierwsza to kalendarium działalności dyktatora trzeciego powstania śląskiego od jego początków, aż po tragiczną śmierć śląskiego bohatera 17 sierpnia 1939 roku. Część druga jest poświęcona przyjaciołom Korfantego; jest to jednak jedynie krótki zarys stosunków, jakie łączyły polityka z takimi postaciami naszej historii, jak Konstanty Wolny, Ignacy Jan Paderewski czy Wincenty Witos. W tej części postanowiłem również oddać głos tym, dla których Wojciech Korfanty jest autorytetem lub wzorem politycznego działania. Na część trzecią składają się wspomnienia o Korfantym. W ostatnim rozdziale postanowiłem pokazać, w jaki sposób widzieli i przedstawiali bohatera tej książki między innymi artyści.

Z życzeniami przyjemnej lektury

Autor

Kategoria:

Autor: Konstanty Wolny

ISBN   978-83-7164-601-0
Wymiary  160x235 mm
Liczba stron  146
Rok wydania  2012

Przedmowa

 

Wstęp. Wojciech Korfanty – symbol wolności i nierozerwalności Śląska z Macierzą

 

Rozdział I

Kalendarium działalności politycznej Wojciecha Korfantego

Lata chłopięce, okres studiów i początek aktywności politycznej

Działalność polityczna Korfantego do wybuchu I wojny światowej

Działalność polityczna Korfantego po wybuchu I wojny światowej

Sytuacja międzynarodowa a sprawa Górnego Śląska po roku 1918

Powstania śląskie i plebiscyt

Powrót Górnego Śląska do Macierzy

Okres katowicki 1922–1930

Lata 1930–1939

 

Rozdział II

Korfanty wśród przyjaciół

Marszałek Konstanty Wolny

Ignacy Jan Paderewski

Wincenty Witos

Karol Popiel

Bronisław Hager

Józef Rymer

 

Rozdział III

O Wojciechu Korfantym Wilhelm Szewczyk

Andrzej Brożek

Edward Balawajder

Ksawery Pruszyński

Adam Maksymowicz

Jadwiga Lipońska-Sajdak

Kazimierz Kutz

Bronisław Korfanty

 

Rozdział IV

Ku pamięci

Spis ilustracji

Źródła ilustracji

Bibliografia