Postilla popularis to jest Kazania na Ewanjelije Święte

40,00 zł
0

Publikowany przez Wydawnictwo Naukowe „Śląsk” cykl pod tytułem Kolekcja starośląska z serii Monumenta Śląskiej Reformacji zawiera następujące, pierwsze cztery tomy:

Doskonały Kancjonał Polski zawierający w sobie pieśni, hymny i psalmy;

Jan Arndt: Rajski Ogródeczek Pełen Cnót Krześcijanskich, aby przez nabożne i pocieszne Modlitwy były w Duszę wszczepione;

Adam Gdacjusz: Postilla popularis to jest Kazania na Ewanjelije święte, ktore się przez cały rok w Niedziele i Święta uroczyste i Apostolskie w Kościele Bożym ludowi pospolitemu czytają i wykładają, prawie po prostu, że je każdy i najwiętszy prostak łatwie rozumieć może;

Katechizm od doktora Marcina Luthera z Pisma Świętego zebrany a z niemieckiego na polskie przetłumaczony z przydaniem niektorych pytań i odpowiedzi dla dziatek także i modlitew świętych różnym czasom i ludziom służących

Kategoria:

Autor: Adam Gdacjusz

ISBN   978-83-7164-550-1
Wymiary  160x215 mm
Liczba stron  310
Rok wydania  2019

Karta tytułowa

 

Dedykacja

 

Izabela Kaczmarzyk: Gdacjuszowa postylla.

 

Wprowadzenie

 

Adam Gdacjusz: Kazania, kwestyje i dyskursy wg wydania z 1650 roku

 

ks. Adam Gdacjus: Przemowa do czytelnika

 

Epigramy i Anagramy do Kazania Powszechnego...

 

Jan Scopius: do gryzosława

 

IESVS. Na Pirwszą Niedzielę Adwentową. Ewanjelia z Mattheusza

Świętego

 

JESVS. Drugie kazanie na tenże dzień chwalebny Bożego Narodzenia.

Ewanjelia z Łukasza Świętego

 

IESVS. Na niedziele po nowym lecie. Ewanjelia z Mattheusza Świętego

 

IESVS. Na niedziele starego zapustu, która się Septuagesima zowie

Ewanjelija z Mattheusza Świętego

 

IESVS. Drugie kazanie na tęż niedzielę (Mięsopustną)

 

Autorzy najczęściej przywoływani

w Postylli popularis

 

Słownik