Pożyczone - oddane. Studia o przekładzie Nr 51

33,00 zł
0

Teoria wielosystemowa zakłada, że literatura to dynamiczny system funkcjonalny. Przekład tak rozumianej literatury odrzuca wymóg adekwatności na rzecz akceptowalności. Analiza przekładu angielskiego Wojny polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną Do­roty Masłowskiej pokazuje skalę trudności, jaką miał przed sobą tłumacz, aby uzyskać tekst docelowy, który mógłby się wpisać w kulturę amerykańską. Istotą analizy w tym rozdziale jest pytanie o typy ekwiwalencji wybierane w strategii tłumaczeniowej przez Benjamina Paloffa, tłumacza Wojny… na język angielski. W koń­cowej części tego rozdziału omówiono także zagadnienie adaptacji filmowej powieści, dokonanej przez Xawerego Żuławskiego, która może być potraktowana jako rodzaj przekładu intersemiotycznego.

Analiza i interpretacja tekstu w procesie przekładu jest niezwy­kle istotną częścią pracy tłumacza. Jest to proces hermeneutyczny, pozwalający na podjęcie kolejnych kroków w realizacji strategii przekładowej i prowadzący do ostatecznej wersji tekstu umocowa­nego w języku i kulturze docelowej. Strategia ta została zilustro­wana fragmentami przekładów poezji i prozy takich autorów, jak Woody Allen, Hilaire Belloc, Timothy Findley, William Golding i Marek Haltof. Został też poruszony problem nieprzekładalności tekstu z punktu widzenia języka i kultury docelowej.

 

[Ze Wstępu]

 

Kategoria:

Autor: Wacław M. Osadnik

ISBN   978-83-8183-142-0
Wymiary  145 x 205 mm
Liczba stron  184
Rok wydania  2022

Wstęp

Moi przyjaciele czytają modne książki, czyli jak funkcjonuje przekład wielosystemowy w kulturze popularnej

Przekładalność jako zagadnienie teorii i praktyki tłumaczenia

O analizie i interpretacji tekstu w przekładzie

Wybrane teorie przekładu w niemieckiej filozofii języka XIX i XX wieku

O historii przekładów Szekspira na język niemiecki raz jeszcze

Jak Bernard W. A. Massey „zdradził” Marię Kuncewiczową, czyli co można zrobić z Cudzoziemką

Narracja Wojny polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną w angielskim przekładzie powieści i napisów w adaptacji filmowej