Projekt socjalny w kształceniu i działaniu społecznym

31,00 zł
0

Nr 4 z serii Profesjonalny Pracownik Socjalny

Pojęcie projektowania czy też projektu używane jest od kilku lat niezwykle często i w najróżniejszych sytuacjach społecznych. Bywa synonimem takich określeń jak: idea, plan, program, zamysł, zamiar. Termin ,,projekt socjalny” zagwarantowany jest dla takiego rodzaju pomysłu na działanie, któremu przyświeca czytelnie określony cel społeczny, a jednym z jego uczestników w fazie koncepcyjnej, a zazwyczaj również wdrożeniowej, jest pracownik socjalny (w tej książce również kandydat na pracownika socjalnego), rozumiany jako przedstawiciel zawodów działających w obszarze pracy socjalnej/społecznej. W książce znajdzie Czytelnik próby zdefiniowania kluczowych pojęć charakteryzujących współczesne kształcenie do pracy socjalnej, informacje na temat konstrukcji projektu socjalnego. Nie należy jednak traktować jej jako poradnika z projektowania. Jest ona raczej syntezą namysłu nad etapami projektowania, korzyściami i trudnościami występującymi w procesie dydaktycznym – jest efektem wieloletniej praktyki autorki jako nauczyciela projektowania i koordynatora projektów socjalnych. Może stanowić materiał porównawczy dla analiz różnych konstrukcji projektów socjalnych oraz rozważań poświęconych miejscu projektu w planach i programach kształcenia do pracy socjalnej. Książka łączy doświadczenie praktyka-nauczyciela z refleksją badacza. Jest przydatna nauczycielom projektowania socjalnego (projektowania społeczno-wychowawczego), studentom, którym przyjdzie spotkać się w procesie kształcenia z zagadnieniem projektowania socjalnego, pracownikom socjalnym, którzy zajmują się tworzeniem i wdrażaniem w życie projektu socjalnego.

Od Redakcji

Kategoria:

Autor: Dorota Wolska-Prylińska

ISBN   978-83-7164-620-1
Wymiary  160x235 mm
Liczba stron 140
Rok wydania  2010

Przedmowa

Wstęp

1. Projekt socjalny w kształceniu do pracy socjalnej – zagadnienia wprowadzające

1.1. Pracownik socjalny. Praca socjalna

1.2. Kształcenie do pracy socjalnej

1.3. Geneza projektowania jako metody kształcenia do pracy socjalnej

1.4. Projektowanie we współczesnych metodach nauczania

1.5. Projektowanie w działaniu społeczno-wychowawczym

1.6. Transgresje jako efekt kształcenia poprzez projektowanie

 

2. Opracowanie i wdrożenie projektu socjalnego – etapy, korzyści i trudności procesu kształcenia

2.1. Projekt socjalny – kłopoty definicyjne

2.2. Wybór obszaru działania

2.3. Etapy konstruowania projektu socjalnego

2.4. Rodzaje projektów socjalnych

2.5. Nauczyciel w procesie kształcenia do działania

2.6. Miejsce projektu w planach i programach kształcenia do pracy socjalnej/działania społecznego

 

3. Przydatność projektowania w kształceniu do pracy socjalnej

3.1. Przydatność projektowania – ocena uczniów/słuchaczy

3.2. Przydatność projektowania – ocena nauczycieli

3.3. Przydatność projektowania – ocena absolwentów

3.4. Wady i zalety pracy zespołowej studentów

w procesie projektowania

3.5. Wnioski dla procesu kształcenia

 

4. Projekt socjalny w działaniu społecznym

4.1. Aktywność zawodowa absolwentów wykształconych poprzez projektowanie

4.2. Opinie pracodawców na temat projektowania

4.3. Wpływ badań naukowych na jakość działania społecznego

4.4. Pytania o praktykę działania z wykorzystaniem projektowania socjalnego

 

Bibliografia

Aneks