Przestrzenie przekładu - 6 (Nr 50)

36,00 zł
0

Cechą szczególną współczesnych badań przekładoznawczych jest interdyscyplinarność, która pozwala traktować je jako wielowymiarowy fenomen z pogranicza wielu dziedzin humanistyki. Ta interdyscyplinarna otwartość widoczna jest również w artykułach, które prezentujemy w kolejnym — szóstym już — tomie monografii Przestrzenie przekładu. Przyjęta przez nas formuła — wymiana doświadczeń pomiędzy traduktologami reprezentującymi nie tylko różne języki, ale też różne obszary zainteresowań — pozwoliła, jak się wydaje, na uchwycenie charakterystycznej dla przekładoznawstwa wieloaspektowości i różnorodności tematycznej.

Zaprezentowane w niniejszym tomie wyniki badań pozwalają dostrzec odmienność podejść metodologicznych do omawianych zagadnień, ukazują też szeroką gamę możliwości interpretacyjnych, które z pewnością nie zostały wyczerpane. Mamy nadzieję, że ustalenia tej wielogłosowej dyskusji okażą się dla Państwa interesujące i będą służyć jako zachęta do jej kontynuacji.

 

Od Redaktorek

Kategoria:

Autor: pod redakcją Jolanty Lubochy-Kruglik, Oksany Małysy, Gabrieli Wilk

ISBN   978-83-8183-137-6
Wymiary  175 x 245 mm
Liczba stron  248
Rok wydania  2022

PRZEKŁAD — MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ

 

MARZENA CHROBAK

Przekład ustny oraz inne formy komunikacji zykowej podczas rejsu dookoła świata pod dowództwem La Pérousea (1785–1788)

JOANNA WARMUZIŃSKA-ROGÓŻ

Speak White, Speak What, Speak Red. O (nie)możliwym przekładzie intertekstualnych oryginów w bezustannym dialogu

ADAM KRZYŻOWSKI

George Steiner i Karel Čapek, czyli fikcja o prawdzie

DOMINIK KUDŁA

Kompetencja tłumacza w lokalizacji gier wideo

 

REFLEKSJE O PRZEKŁADZIE ARTYSTYCZNYM, POETYCKIM I MELICZNYM

 

RENATA NIZIOŁEK

Do czego służy razkozianek mortyny?

O francuskim przekładzie Kongresu futurologicznego Staniawa Lema

ZOFIA MAŁYSA-JANCZY

Mimesis krytyczna w prozie Michela Houellebecqa

КАДИША НУРГАЛИ, ВИКТОРИЯ СИРЯЧЕНКО

Cпецифика перевода русскоязычного художественного текста на казахский язык (на материале рассказов А.П. Чехова)

ГАННА ФИЛАТОВА

Проблема перевода интертекстуальных единиц в речевой характеристике персонажа

ANNA RUDYK

Wybrane leksemy emotywne w przekładzie na zyk rosyjski

ANNA BEDNARCZYK

Leonid Martynow, Wiktor Woroszylski i Problem tłumaczenia (w kontekście kilku innych przekładów)

SZYMON BRYZEK

Bard tłumaczy barda?

Oawa Jacka Kaczmarskiego i Oхота на волков Władimira Wysockiego

 

TŁUMACZ I JEGO DZIEŁO

 

WANDA JÓZWIKOWSKA

O genezie angielskiego debiutu Soli ziemi Józefa Wittlina

EWA BIAŁEK

O rosyjskiej tłumaczce Oldze L. Katrieczko i jej przekładzie powieści

Idę w tango. Romans histeryczny Joanny Fabickiej

 

ZAGADNIENIA PRZEKŁADU TEKSTÓW SPECJALISTYCZNYCH

 

PATRYCJA BOBOWSKA-NASTARZEWSKA

Przetłumaczyć dyskurs naukowy. O przekładzie tekstów Michela Fattala

ЗДЕНКА НЕДОМОВА

Oлимпийские игры и спортивная терминология в русском и чешском языках

LUBOMÍR HAMPL

Czeski luňák versus polska kania różnice przekładoznawcze

ЕЛЕНА ВИШНЕВСКАЯ Средневековая латинская секвенция: проблема переводческого комментария

ALICJA BAŃCZYK

Tłumaczenie nazw sądów polskich na zyk francuski — między egzotyzacją a domestykacją

МАРЕК ХОВАНЕЦ

К вопросу о переводе названий налоговых преступлений со словацкого на русский язык

ГАО ЦЗЯИ

Bлияние технологии распознавания речи на качество последовательного перевода в комбинации русского и китайского языков