Rajski Ogródeczek Pełen Cnót Krześcijańskich

40,00 zł
0

Publikowany przez Wydawnictwo Naukowe „Śląsk” cykl pod tytułem Kolekcja starośląska z serii Monumenta Śląskiej Reformacji zawiera następujące, pierwsze cztery tomy:

Doskonały Kancjonał Polski zawierający w sobie pieśni, hymny i psalmy;

Jan Arndt: Rajski Ogródeczek Pełen Cnót Krześcijanskich, aby przez nabożne i pocieszne Modlitwy były w Duszę wszczepione;

Adam Gdacjusz: Postilla popularis to jest Kazania na Ewanjelije święte, ktore się przez cały rok w Niedziele i Święta uroczyste i Apostolskie w Kościele Bożym ludowi pospolitemu czytają i wykładają, prawie po prostu, że je każdy i najwiętszy prostak łatwie rozumieć może;

Katechizm od doktora Marcina Luthera z Pisma Świętego zebrany a z niemieckiego na polskie przetłumaczony z przydaniem niektorych pytań i odpowiedzi dla dziatek także i modlitew świętych różnym czasom i ludziom służących

Kategoria:

Autor: Jan Arndt

ISBN   978-83-7164-461-0
Wymiary  160x215 mm
Liczba stron 259
Rok wydania  2019

Przedmowa

Beata Stuchlik-Surowiak

 

Rayski Ogródeczek...

wg wydania z 1772 roku

 

Jan Arndt:

Przemowa

 

Jan Arndt:

Pamięci godne i cudowne Dzieie, ktore się z Jana Arnta Rayskim Ogrodeczkiem i z Księgą o Prawdziwym Krześciiaństwie przidały

 

Modlitwy:

Z pierwszego przikazania

 

Wtore przikazanie

 

Trzecie przikazanie

 

Czwarte przikazanie

 

Piąte przikazanie

 

Szoste przikazanie

 

Siodme przikazanie

 

Osme przikazanie

 

Z przikazania dziewiątego

 

Z dziesiątego przikazania

Addendum (dopowiedzenie)

 

Jan Arndt (1555–1621):

Cna mądrość to jest: książeczka ręczna...

 

Jan Kośny (1676–1751):

Pisarz Ewangelicki, tłumacz

 

Jan Muthman (1685–1747)

kaznodzieja, pisarz polski i niemiecki

 

Jan Muthman:

Die gottliche...

Pieśni o założeniu Kościoła...