Rybnik przeszły, mniej znany

25,00 zł
0

Tak się złożyło, iż teksty tutaj przedstawione zostały napisane już wiele lat temu. Jednakże z różnych powodów nie były drukowane. Początkowo miały być zamieszczane w pismach ogólnopolskich. Jednakże różnie z tym bywało. Wiele materiałów udało mi się zamieścić w tego typu periodykach, przykładowo o rybnickich lasach, o rybnickim szybownictwie, o rybnickich pilotach, o rybnickiej adwokaturze etc. Aliści, pewne środowiska pozostały odporne do dziś na „wołanie na puszczy”. Przykładowo na materiały dotyczące przedwojennych miłośników psów w Rybniku. Swego czasu sporym powodzeniem cieszyły się artykuły o świecie i mieście przedstawiane na łamach międzywojennej rybnickiej gazety, a zamieszczane przeze mnie w powojennej rybnickiej gazecie. Materiał dotyczył kilkunastu lat. Kiedy już udało mi się dotrzeć do roczników 1923 oraz 1939, których nie ma nawet w bibliotekach uczelnianych i wojewódzkich, powojenna rybnicka gazeta była nimi zainteresowana o tyle, o ile, czyli z mego punktu widzenia wcale. Ale być może tym „aneksem” jeszcze ktoś będzie zainteresowany. W związku z aneksem, wydaje mi się, być może, i do tej przedłożonej Państwu książeczki uda mi się jeszcze coś dodać, np. o bankach w dawnym Rybniku, o świecie medycznym etc.

Mam wiarę, że każdy Szanowny Czytelnik w niniejszej książeczce znajdzie coś dla siebie, coś, o czym nie wiedział. Sam przeżywałem spore radości, kiedy udało mi się odkryć coś o czym wcześniej nie wiedziałem, a zwłaszcza coś, o czym jeszcze nikt nie pisał. A to daje kolejną radość z tego, co się robi.

Z podziękowaniem za zainteresowanie Michał M. Palica

Kategoria:

Autor: Michał M. Palica

ISBN   978-83-8183-013-3
Wymiary  145x235
Liczba stron 104
Rok wydania  2020

Słowo wstępu

U źródeł

Dadzą Państwo wiarę, że...

Co nam nazwa implikuje

Zielono mi

Pojedziemy na łów

Mondo cane międzywojennego Rybnika

Sprawy bezpieczeństwa ergo Temidy

Na marsowych polach

Rybnickie techno

Uchwycona chwila

Urok Melpomeny, magia iluzjonu

Dwaj bibliofile

Podstawowa bibliografia

Zdjęcia od...