Serbołużyczanie wobec tradycji i wyzwań współczesności

27,00 zł
0

Książka pozwala poznać najnowsze kierunki rozwoju sorabistyki w Polsce i na Łużycach, a także zwrócić uwagę na kręgi tematyczne będące przedmiotem zainteresowania i dociekań wybitnych badaczy przedmiotu. Mamy nadzieję, że publikacja wydawnictwa „Śląsk”, oficyny zasłużonej w promowaniu literatur słowiańskich w Polsce, będzie okazją do odbycia duchowej podróży przez bogate w tradycje piśmiennicze krajobrazy małego narodu, który w świecie globalnych przemian dzielnie walczy o zachowanie własnego języka i tożsamości, zyskując coraz więcej przyjaciół i miłośników kultury Dolnych Łużyczan w wielu krajach.

Ze Wstępu

Powiadom mnie gdy pozycja będzie w sprzedaży.

Kategoria:

Autor: Grażyna Barbara Szewczyk (red.)

ISBN   978-83-7164-751-2
Wymiary  145x205 mm
Liczba stron  242
Rok wydania  2012

JĘZYK

Tadeusz Lewaszkiewicz: Dorobek sorabistyki językoznawczej w latach 2000–2009

Lechosław Jocz: Aktualne problemy opisu konsonantyzmu języka górnołużyckiego

Nicole Dołowy-Rybińska: Witalizacja i rewitalizacja – strategie zachowania języków mniejszościowych na Górnych i Dolnych Łużycach

Jadwiga Zieniukowa: Pastor Herbert Nowak (1916–2011) i jego kazania w języku dolnołużyckim

 

LITERATURA I KULTURA

Tomasz Derlatka: O najpilniejszych zadaniach w obrębie badań nad prozą serbołużycką

Dietrich Scholze/Šołta: W drodze do pluralistycznego modelu kultury. Jurija Brězana dwie powieści o Krabacie (1976, 1994–1995)

 

POLSKIE BADANIA SORABISTYCZNE

Konrad Włodarz: Literatura łużycka w Polsce po 1990 roku. Sorabistyka w kontekście studiów slawistycznych na Uniwersytecie Śląskim

Grażyna Barbara Szewczyk: Sorabistyczne zainteresowania i prace Wilhelma Szewczyka

Monika Blidy: Bolesław Lubosz – animator ruchu prołużyckiego na (Górnym) Śląsku

Michał Skop: Tematyka łużycka na łamach „Życia Literackiego”

Józef Zarek: Sprawy łużyckie w piśmie „Śląsk”. Epilog?

Piotr Pałys: Działalność opolskiego środowiska przyjaciół Łużyc w latach 1998–2011

 

HISTORIA

Stefanie Krautz: Perspektywy kolonialne i postkolonialne w publicystyce Miny Witkojc

Peter Kroh: Jana Skali Wo serbskich prašenjach (O serbskich problemach) wczoraj i dziś

Piotr Pałys: Misja Wojskowa Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii przy Międzysojuszniczej Radzie Kontroli Niemiec wobec spraw łużyckich w latach 1946–1949

 

ANEKS

Wywiad: Z pisarzem łużyckim Benediktem Dyrlichem

Głos w dyskusji: Łużyczanie na Dolnym Śląsku – Niemcy na Górnym Śląsku